994
ZGŁOŚ AWARIĘ

TARYFY

Zarząd wodkan Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. informuje, iż decyzją nr PO.RZT.70.130.2021 z dnia 26.05.2021 r., wydaną przez organ regulujący Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, została zatwierdzona Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na okres trzech lat. Taryfy wodkan S.A. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski zostały opublikowane na BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 18.06.2021 r., w związku z powyższym wchodzą w życie z dniem 26.06.2021 r.

Skip to content