Zakłócenia w dostawie wody od dnia 12.05.2021 do dnia 20.05.2021r.

Informujemy, iż w związku z pracami modernizacyjnymi na sieci wodociągowej magistralnej oraz przyłączeniowej od dnia 12.05.2021r. do dnia 20.05.2021r. mogą wystąpić chwilowe, okresowe zakłócenia w ciągłości dostawy wody dla ul. Reymonta na odcinku od ul. Królowej Jadwigi do ul. Limanowskiego.

Czas wznowienia dostawy wody, z uwagi na możliwość wystąpienia utrudnień w przeprowadzaniu podjętych działań, może ulec zmianie.

WODKAN S.A. przeprasza Odbiorców za niedogodności wynikające z prowadzonych prac. Aktualne informacje można uzyskać:
1. Całodobowo nr tel. 62 73-87-700 lub pogotowie 994
2. Wydział Eksploatacji Sieci Wodociągowej nr tel. 62 73-87-726 w dni robocze w godz. od 7:00 do godz. 15:00

Utrudnienia w ruchu kołowym ul. Reymonta

Spółka WODKAN informuje, że od dnia 10.05.2021r. do dnia 21.05.2021r. w ul. Reymonta na odcinku od ul. Królowej Jadwigi do ul. Limanowskiego będą prowadzone prace związane z renowacją sieci wodociągowej magistralnej. W związku z powyższym mogą okresowo, miejscowo powstawać problemy w ruchu kołowym pojazdów oraz ruchu pieszych.
Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

Zakłócenia w dostawie wody między od 23.03. do 31.03.2021r.

Informujemy, iż w związku z pracami modernizacyjnymi na sieci wodociągowej rozdzielczej oraz przyłączeniowej od dnia 26.03.2021r. do dnia 31.03.2021r. mogą wystąpić chwilowe, okresowe zakłócenia w dostawie ciągłości wody dla ul. Kraszewskiego oraz ul. Newerlego.

Czas wznowienia dostawy wody, z uwagi na możliwość wystąpienia utrudnień w przeprowadzaniu podjętych działań, może ulec zmianie.

WODKAN S.A. przeprasza Odbiorców za niedogodności wynikające z prowadzonych prac. Aktualne informacje można uzyskać:
1. Całodobowo nr tel. 62 73-87-700 lub pogotowie 994
2. Wydział Eksploatacji Sieci Wodociągowej nr tel. 62 73-87-726 w dni robocze w godz. od 7:00 do godz. 15:00

Brak wody w dniu 18.03.2021r.

Informujemy, iż w związku z pracami modernizacyjnymi na sieci wodociągowej rozdzielczej w dniu 18.03.2021r. od godziny 08:00 do godziny 14:30 zostanie wstrzymana dostawa wody w ul. Żeromskiego, Kraszewskiego, Newerlego, Modrzewskiego, Reymont na odcinku od ul. Limanowskiego do ul. Kraszewskiego.

Czas wznowienia dostawy wody, z uwagi na możliwość wystąpienia utrudnień w przeprowadzaniu podjętych działań, może ulec zmianie.

WODKAN S.A. przeprasza Odbiorców za niedogodności wynikające z prowadzonych prac. Aktualne informacje można uzyskać:
1. Całodobowo nr tel. 62 73-87-700 lub pogotowie 994
2. Wydział Eksploatacji Sieci Wodociągowej nr tel. 62 73-87-726 w dni robocze w godz. od 7:00 do godz. 15:00

Brak wody w dniu 18.02.2021r.

Informujemy, iż w związku z awarią sieci rozdzielczej w dniu 18.02.2021r. od godziny 10:00 do godziny 14:00 zostanie wstrzymana dostawa wody w ul. Wileńska, Grodzieńska, Poleska, Lipowa, Okólna, Lwowska, Stanisławowska, Podolska, Wołyńska, Malwowa

Czas wznowienia dostawy wody, z uwagi na możliwość wystąpienia utrudnień w przeprowadzaniu podjętych działań, może ulec zmianie.

WODKAN S.A. przeprasza Odbiorców za niedogodności wynikające z prowadzonych prac. Aktualne informacje można uzyskać:
1. Całodobowo nr tel. 62 73-87-700 lub pogotowie 994
2. Wydział Eksploatacji Sieci Wodociągowej nr tel. 62 73-87-726 w dni robocze w godz. od 7:00 do godz. 15:00

Brak wody w dniu 16.02.2021

Informujemy, iż w związku z awarią sieci magistralnej w dniu 16.02.2021r. od godziny 14:30 do godziny 20:00 zostanie wstrzymana dostawa wody w ul. Prusa, Iwaszkiewicza, Reymonta na odcinku od ul. Limanowskiego do ul. Królowej Jadwigi

Czas wznowienia dostawy wody, z uwagi na możliwość wystąpienia utrudnień w przeprowadzaniu podjętych działań, może ulec zmianie.

WODKAN S.A. przeprasza Odbiorców za niedogodności wynikające z prowadzonych prac. Aktualne informacje można uzyskać:
1. Całodobowo nr tel. 62 73-87-700 lub pogotowie 994
2. Wydział Eksploatacji Sieci Wodociągowej nr tel. 62 73-87-726 w dni robocze w godz. od 7:00 do godz. 15:00

Brak wody w dniu 15.02.2021r.

Informujemy, iż w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 15.02.2021r. od godziny 10:00 do godziny 18:00 zostanie wstrzymana dostawa wody w ul. Maczka oraz ul. Tomickiego

Czas wznowienia dostawy wody, z uwagi na możliwość wystąpienia utrudnień w przeprowadzaniu podjętych działań, może ulec zmianie.

WODKAN S.A. przeprasza Odbiorców za niedogodności wynikające z prowadzonych prac. Aktualne informacje można uzyskać:
1. Całodobowo nr tel. 62 73-87-700 lub pogotowie 994
2. Wydział Eksploatacji Sieci Wodociągowej nr tel. 62 73-87-726 w dni robocze w godz. od 7:00 do godz. 15:00

Brak wody w dniu 03.02.2021

Informujemy, że w dniu 03.02.2021r. od godziny 10:30 do godziny 17:00 dnia 03.02.2021r. zostanie wstrzymana dostawa wody z powodu prowadzenia robót na sieci wodociągowej w ul. DOBRA, POPRZECZNA, ŁAMANA, ODOLANOWSKA 45 od A do P.

Czas wznowienia dostawy wody, z uwagi na możliwość wystąpienia utrudnień w przeprowadzaniu podjętych działań, może ulec zmianie.

WODKAN S.A. przeprasza Odbiorców za niedogodności wynikające z prowadzonych prac. Aktualne informacje można uzyskać:
1. Całodobowo nr tel. 62 73-87-700 lub pogotowie 994
2. Wydział Eksploatacji Sieci Wodociągowej nr tel. 62 73-87-726 w dni robocze w godz. od 7:00 do godz. 15:00

Brak wody w dniu 26.01.2021r.

Informujemy, iż w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 26.01.2021r. od godziny 10:00 do godziny 16:00 zostanie wstrzymana dostawa wody w ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Limanowskiego do Al. Słowackiego oraz ul. Kusocińskiego.

Czas wznowienia dostawy wody, z uwagi na możliwość wystąpienia utrudnień w przeprowadzaniu podjętych działań, może ulec zmianie.

WODKAN S.A. przeprasza Odbiorców za niedogodności wynikające z prowadzonych prac. Aktualne informacje można uzyskać:
1. Całodobowo nr tel. 62 73-87-700 lub pogotowie 994
2. Wydział Eksploatacji Sieci Wodociągowej nr tel. 62 73-87-726 w dni robocze w godz. od 7:00 do godz. 15:00

Brak wody w dniu 20.01.2021

Informujemy, iż w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 20.01.2021r. od godziny 09:00 do godziny 17:00 zostanie wstrzymana dostawa wody w ul. Staroprzygodzka od ul. Włościańskiej do ul. Słoweńskiej oraz ul. Chłopska, ul. Przyjacielska, ul. Brzozowa.

Czas wznowienia dostawy wody, z uwagi na możliwość wystąpienia utrudnień w przeprowadzaniu podjętych działań, może ulec zmianie.

WODKAN S.A. przeprasza Odbiorców za niedogodności wynikające z prowadzonych prac. Aktualne informacje można uzyskać:
1. Całodobowo nr tel. 62 73-87-700 lub pogotowie 994
2. Wydział Eksploatacji Sieci Wodociągowej nr tel. 62 73-87-726 w dni robocze w godz. od 7:00 do godz. 15:00