Zakłócenia w dostawie wody między od 23.03. do 31.03.2021r.

Informujemy, iż w związku z pracami modernizacyjnymi na sieci wodociągowej rozdzielczej oraz przyłączeniowej od dnia 26.03.2021r. do dnia 31.03.2021r. mogą wystąpić chwilowe, okresowe zakłócenia w dostawie ciągłości wody dla ul. Kraszewskiego oraz ul. Newerlego.

Czas wznowienia dostawy wody, z uwagi na możliwość wystąpienia utrudnień w przeprowadzaniu podjętych działań, może ulec zmianie.

WODKAN S.A. przeprasza Odbiorców za niedogodności wynikające z prowadzonych prac. Aktualne informacje można uzyskać:
1. Całodobowo nr tel. 62 73-87-700 lub pogotowie 994
2. Wydział Eksploatacji Sieci Wodociągowej nr tel. 62 73-87-726 w dni robocze w godz. od 7:00 do godz. 15:00