Przetarg nieograniczony z dnia 20.10.2016r.

Rozbudowa systemu wodociągowego dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przełączeniem i przebudową istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Gorzyckiej”.

 

 1. Mapa poglądowa
 2. Opis techniczny
 3. Mapa sytuacyjny
 4. Pliki do pobrania
 5. Profil podłużny
 6. Przedmiar robót
 7. Rzut węzła wodomierzowego nr 1
 8. Rzut węzła wodomierzowego nr 2
 9. Rzut węzła wodomierzowego nr 3
 10. Specyfikacja techniczna
 11. SWZ
 12. Technologia węzłów

Zawiadomienie o wyborze oferty