Przetarg nieograniczony z dnia 18.10.2018r.

Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski w ulicy: Dobrej. Budowa sieci wodociągowej w ul. Dobrej

 

 1. Mapa  sytuacyjna
 2. Ogłoszenie o zamówieniu
 3. Opis techniczny
 4. Pliki do pobrania
 5. Profil podłużny ks 1
 6. Profil podłużny ks 2
 7. Profil podłużny ws
 8. Profil podłużny wyprowadzeń ks 1
 9. Profil podłużny wyprowadzeń ks 2
 10. Przedmiar robót
 11. SIWZ
 12. STWiOR
 13. Węzły wodociągowe

Informacja_z_otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty