Polityka cookies

1. Niniejsza strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem tzw. HTTP cookies, zwanych dalej „Plikami cookies”.
2. Pliki cookies to dane informatyczne zawarte w niewielkim pliku tekstowym, które przechowywane są w urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik i przeznaczone są do jej prawidłowego działania oraz funkcjonowania.
3. Pliki cookies zawierają, co do zasady, m.in. nazwę strony internetowej z której pochodzą, tzw. „okres życia”, czyli czas ich przechowywania na urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik oraz unikalny numer identyfikujący, służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
Administratorem strony internetowej, odpowiedzialnym za umieszczenie plików cookies na urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik oraz uzyskującym do nich dostęp jest Wodkan Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Partyzanckiej 27 (63 400 Ostrów Wielkopolski), KRS 0000039816, NIP 622-010-58-04, wartość kapitału zakładowego 51.186.750,00 złotych. Pliki cookies służą w szczególności do:
a) dostosowania zawartości strony internetowej do urządzenia, z którego korzysta Użytkownik, przede wszystkim w celu prawidłowego wyświetlenia jej zawartości; tworzenia statystyk, które mają za zadanie m.in. ulepszenie strony internetowej oraz jej zawartości;
b) utrzymania sesji Użytkownika tzw. „session management”, dzięki której Użytkownik nie musi każdorazowo wpisywać loginu i hasła podczas przeglądania zawartości strony internetowej.
4. W ramach strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
a) session cookies, które są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia okna przeglądarki internetowej;
b) persistent cookies, które są plikami, przechowywanymi w urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik, przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
c) Ponadto, na stronie internetowej stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
– niezbędne pliki cookies, których zadaniem jest umożliwienie korzystania z podstawowych funkcjonalności strony internetowej;
– pliki cookies zapewniające bezpieczeństwo, które służą do kontroli w kwestii nadużyć w procesie korzystania ze strony internetowej;
– funkcjonalne pliki cookies, które służą do zapamiętania indywidualnych ustawień Użytkownika.
5. Użytkownik który nie chce otrzymywać plików cookies, może w każdym momencie zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, za pośrednictwem której korzysta z zawartości oferowanej przez stronę internetową.
6. Wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej, w szczególności niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w niektórych przypadkach nawet uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej.
7. W celu zarządzania plikami cookies należy postępować zgodnie z informacjami podanymi poniżej (po kliknięciu w hiperłącze):
o Internet Explorer
o Google Chrome
o Safari
o Firefox
o Opera
o Safari (IOS)
o Windows Phone
o BlackBerry

Korzystanie ze strony internetowej oznacza wyrażenie zgody na używanie plików cookies zgodnie z niniejszą Polityką Cookies. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje zapisów Polityki Cookies powinien zaprzestać korzystania ze strony internetowej.