Raporty roczne

 

ipdfm Raport roczny za 2020 rok

ipdfm Załącznik nr 1 – Sprawozdanie Finansowe

ipdfm Załącznik nr 2 – Sprawozdanie Zarządu

ipdfm Załącznik nr 3 – Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego

ipdfm Załącznik nr 4 – Zasady ładu korporacyjnego


ipdfm Raport roczny za 2019 rok

ipdfm Załącznik nr 1 – Sprawozdanie Finansowe

ipdfm Załącznik nr 2 – Sprawozdanie Zarządu

ipdfm Załącznik nr 3 – Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego

ipdfm Załącznik nr 4 – Zasady ładu korporacyjnego


ipdfm Raport roczny za 2018 rok

ipdfm Załącznik nr 1 – Sprawozdanie Finansowe

ipdfm Załącznik nr 2 – Sprawozdanie Zarządu

ipdfm Załącznik nr 3 – Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego

ipdfm Załącznik nr 4 – Zasady ładu korporacyjnego


ipdfmRaport roczny za 2017 rok.
ipdfmZałącznik nr 1 – Sprawozdanie Finansowe
ipdfmZałącznik nr 2 – Sprawozdanie Zarządu
ipdfmZałącznik nr 3 – Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
ipdfmZałącznik nr 4 – Zasady ładu korporacyjnego
ipdfmKorekta raportu rocznego za 2017 rok


ipdfmRaport roczny za 2016 rok.

ipdfmZałącznik nr 1 – Sprawozdanie Finansowe
ipdfmZałącznik nr 2 – Sprawozdanie Zarządu
ipdfmZałącznik nr 3 – Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego
ipdfmZałącznik nr 4 – Zasady ładu korporacyjnego


ipdfmRaport roczny za 2015 rok.

ipdfmZałącznik nr 1 – Sprawozdanie Finansowe
ipdfmZałącznik nr 2 – Sprawozdanie Zarządu
ipdfmZałącznik nr 3 – Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego
ipdfmZałącznik nr 4 – Zasady ładu korporacyjnego
ipdfmKorekta raportu rocznego za 2015 rok


ipdfmRaport roczny za 2014 rok.

ipdfmZałącznik nr 1 – Sprawozdanie Finansowe
ipdfmZałącznik nr 2 – Sprawozdanie Zarządu
ipdfmZałącznik nr 3 – Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego
ipdfmZałącznik nr 4 – Zasady ładu korporacyjnego


ipdfmRaport roczny za 2013

ipdfmZałącznik nr 1 – Sprawozdanie Finansowe
ipdfmZałącznik nr 2 – Sprawozdanie Zarządu
ipdfmZałącznik nr 3 – Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego
ipdfmZałącznik nr 4 – Zasady ładu korporacyjnego


ipdfmRaport roczny za 2012 rok

ipdfmZałącznik nr 1 – Sprawozdanie finansowe
ipdfmZałącznik nr 2 – Sprawozdanie Zarządu
ipdfmZałącznik nr 3 – Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego


ipdfmRaport roczny za 2011 rok

ipdfmZałącznik nr 1 – Sprawozdanie Finansowe
ipdfmZałącznik nr 2 – Sprawozdanie Zarządu z działalności
ipdfmZałącznik nr 3 – Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego
ipdfmKorekta raportu rocznego za 2011 rok


ipdfmRaport roczny za 2010 rok