994
ZGŁOŚ AWARIĘ

PRZETARGI 2019

Przetarg nieograniczony z dnia 29.01.2019 „Modernizacja rurociągów tłocznych 2xDn600 doprowadzających ścieki z Przepompowni Głównej do Oczyszczalni Ścieków”. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach programu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach: -osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa …

Przetarg nieograniczony z dnia 29.01.2019 Read More »

Przetarg nieograniczony z dnia 14.01.2019 „Zagospodarowanie osadów ściekowych – obejmujące procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwienie: Budowa hali pod urządzenie suszące wraz z instalacją suszenia osadów ściekowych” – Unieważnienie postępowania. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach programu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” współfinansowany z Funduszu …

Przetarg nieograniczony z dnia 14.01.2019 Read More »

Przetarg nieograniczony z dnia 07.01.2019 „Dostawa pojazdu specjalnego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku wody ”. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach programu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach: -osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa …

Przetarg nieograniczony z dnia 07.01.2019 Read More »

Skip to content