994
ZGŁOŚ AWARIĘ

PRZETARGI 2024

PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 23.05.2024

Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rej. ul. Jaśminowej i Olchowej”. Decyzja MZD Olchowa Decyzja MZD Jaśminowa Opinia geotechniczna Pofil ks przyłącze 1 Profil ks przyłącze 2 Profil ks przyłącze 3 Profil ks przyłącze 4 Projekt Budowlany – opis Profil ks Profil sw Projekt zagospodarowania terenu Pismo konserwator Pliki do pobrania Przedmiar robót ks Przedmiar robót sw Projekt techniczny – opis Technologia kaskady Technologia posadowienia rur ks Technologia wykopu ks Technologia wykopu sw Węzły STWiOR ks STWiOR sw SWZ Informacja z otwarcia ofert  Zawiadomienie o wyborze oferty

Czytaj więcej »

PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 17.05.2024

Rozbudowa systemu wodociągowego dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Bema (odcinek od ul. Krotoszyńskiej do posesji nr 160)”. Decyzja MZD Informacja WUOZ Pliki do pobrania Profil sieci sw Projekt architektoniczno-budowlany.docx Protokół narady koordynacyjnej Przedmiar robót – przyłącza Przedmiar robót sw Projekt techniczny Projekt zagospodarowania terenu Plan zagospodarowania terenu Schemat węzłów wodociągowych STWiOR_1 wymagania ogólne STWiOR_2 roboty ziemne STWiOR_3 roboty montażowe SWZ Szczegół hydrantu Uzgodnienie wraz z projektem odtworzenia nawierzchni Informacja z otwarcia z ofert  Zawiadomienie o wyborze oferty

Czytaj więcej »

PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 10.05.2024

Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szymborskiej”. decyzja MZD geologia ks przedmiar PB opis PB przykład profil przyłącza ks1 PB przykład profil przyłącza ks2 PB -PZT PB-PAB profil ks PB-PAB profil woda pismo konserwator pliki do pobrania protokół ZUDP PT opis PT węzły STWiOR Ks STWiOR W sw przedmiar SWZ Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty

Czytaj więcej »

PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 09.05.2024

Rozbudowa systemu wodociągowego dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w rej. ul. Przymiejskiej”.                                                                                                                                                                                                                             Decyzja MZD Opinia geotechniczna Projekt budowlany Plan zagospodarowania terenu Profil sw Pliki do pobrania Protokół ZUDP Przedmiar robót Węzły Projekt techniczny Technologia wykopu STWiOR SWZ Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty

Czytaj więcej »

PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 08.05.2024

Remont pośredni kogeneratora G1 produkcji MTU Onsite Energy typu MB3066L4 o mocy 192kW z wymianą bloku silnika.                                                                                                                                                                                                               Pliki do pobrania SWZ Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty

Czytaj więcej »

PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 07.05.2024

Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Targowej i Matejki oraz kanalizacji deszczowej w ulicy Broniewskiego i Grabowskiej w Ostrowie Wielkopolskim. . Mapa ul. Broniewskiego Mapa ul. Grabowska Mapa ul. Matejki Mapa ul. Targowa Pliki do pobrania SWZ Odpowiedzi na pytania z dnia 20.05.2024 r. Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty 

Czytaj więcej »
Skip to content