994
ZGŁOŚ AWARIĘ

PRZEPOMPOWNIA

Nadrzędnym zadaniem głównej przepompowni ścieków przy ul. Gdańskiej jest przerzut ścieków powstałych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na oczyszczalnie  ścieków  w Rąbczynie.  Obiekt przepompowni to obiekty technologiczne pompowni oraz obiekty towarzyszące takie jak:

 • stacja transformatorowa,
 • zespoły garażowe z myjnią i zapleczem socjalnym dla kierowców oraz zadaszone stanowiska garażowe,
 • zespół warsztatowy i zaplecze socjalne dla pracowników sieciowych,
 • zespół magazynowy materiałów sypkich,
 • zespół prądotwórczy

Obiekty technologiczne pompowni to wyodrębnione węzły ruchowe uwzględniające występowanie obiektów, urządzeń i instalacji w układzie technologicznym. W skald węzła wchodzi komplet urządzeń i instalacji wzajemnie współpracujących (elektrycznych i energetycznych, technologiczno – instalacyjnych oraz sterowania itp.) stanowiących funkcjonalną całość.

Ciąg technologiczny transportu i mechanicznego podczyszczania ścieków na odcinku od komory zbiorczej na kolektorze doprowadzającym ścieki a odpływem ścieków z komory krat to:

WĘZEŁ I
W skład węzła I wchodzą następujące obiekty i urządzenia:

 • komora rozdziału ścieków,
 • zastawki kanałowe B=90cm odcinające dopływ ścieków do poszczególnych kanałów,
 • kraty z napędem zębatkowym,
 • kanały prostokątne,
 • zastawki kanałowe B=150cm zamykające dopływ wpływ ścieków do poszczególnych kanałów,
 • zastawki kanałowe B=80cm odcinające dopływ ścieków do komory czerpnej.

WĘZEŁ II obejmuje:

 • rurociągi DN 700mm zasilające komorę czerpną pompowni,
 • komora czerpna pompowni,
 • pompy zanurzeniowe,
 • rurociągi tłoczne, armatura zwrotna i zaporowa.

WĘZEŁ III obejmuje:

 • komorę pomiarową na rurociągach tłocznych.

WĘZEŁ IV obejmuje:

 • stacje zlewną fekaliów

Pompownia współpracuje z dwiema pracującymi rurociągami w układzie dwóch niezależnych od siebie  nitek 2xDN 600mm. o długości 6600m. Rurociąg tłoczny podzielono na odcinki o maksymalnej długości 1500m i zabudowano na nim 15 komór technologicznych umożliwiających wyłączenie części rurociągu, na którym wystąpiła awaria i tłoczenie całej ilości ścieków przez sprawne odcinki rurociągu.

Przepompownia jest przygotowana do przerzutu całej ilości ścieków powstałych na terenie miasta  zgodnie z założeniami etapami. Obecnie przepompownia zgodnie z założeniami Etapu I zapewnia przerzut ścieków z terenów miasta do wysokości ok 26000m3/d.

Etap II ma zapewnić możliwość przerzut zwiększonej ilości ścieków, jaka może powstać w Ostrowie Wielkopolskim w okresie perspektywicznym, etap II ma zapewnić odbiór ścieków z terenów miasta do wysokości ok 39000m3/d.

Obecnie pompownia pracuje na 4 pompach o różnicowanych wydajnościach co zapewnia elastyczność i ekonomiczną prace pompowni. W zależności od napływów obsługa ma do dyspozycji 2 pompy o wydajności 300 l/s, mocy 125kW, wysokości podnoszenia 26-36m sł.H2O oraz 2 pompy o wydajności 140 l/s, mocy 54kW, wysokości podnoszenia 18-30m sł.H2O.

Przy przepływach minimalnych w godzinach nocnych pompownia pracuje jedną pompą o wydajności 140 l/s. Przy zwiększaniu się dopływów kolejno załącza się kolejne pompy o większych wydajnościach. Przy maksymalnych dopływach ścieków dla etapu I przewiduje się pracę trzech pomp (dwie duże 300 l/s i jedna mała 140 l/s) druga mała pompa 140 l/s pozostaje jako pompa rezerwowa.

Poniżej średnio dobowy przepływ w latach:

2012 – 11 393m3/d

2013 – 13 866m3/d

2014 – 11 796m3/d

Skip to content