994
ZGŁOŚ AWARIĘ

OWU - AKTY PRAWNE

Ogólne Warunki Umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków ( w skrócie OWU) obowiązujące w Spółce od dnia 01.05.2016r. zostały przygotowane zgodnie z następującymi aktami prawnymi:
Skip to content