994
ZGŁOŚ AWARIĘ

DOKUMENTY DO POBRANIA

ipdfmWniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej /kanalizacyjnej
ipdfmWniosek o aktualizację / zmianę warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej
ipdfm Zgłoszenie zamiaru wykonania przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Zlecenie na wykonania usługiipdfm
ipdfmWniosek o wydanie warunków technicznych na zainstalowanie podlicznika
Wniosek o przeniesienie wodomierzaipdfm
Wniosek o zainstalowanie dodatkowego wodomierza na ujęciu własnymipdfm
Wniosek o zainstalowanie dodatkowego wodomierza w budynku wielolokalowymipdfm
Wniosek dotyczący zgody na wprowadzania ścieków przemysłowych do kanalizacji sanitarnejipdfm
Wniosek dotyczący zgody na wprowadzanie ścieków przemysłowych do stacji zlewnejipdfm
ipdfmOgólne Warunki Umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków

ipdfmWniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków

   ipdfm Informacja dla klientów będących konsumentami do umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków
    ipdfmOświadczenie konsumenta
   ipdfm Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych skierowana do osób fizycznych

ipdfmWniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków – budynek wielolokalowy

    ipdfmInformacja dla klientów będących konsumentami do umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków
    ipdfmOświadczenie konsumenta
    ipdfmKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych skierowana do osób fizycznych

ipdfmWniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków – lokal w budynku wielolokalowy

   ipdfm Informacja dla klientów będących konsumentami do umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków
    ipdfmOświadczenie konsumenta
   ipdfm Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych skierowana do osób fizycznych

ipdfmWniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków – budynek z lokalem użytkowym

   ipdfm Informacja dla klientów będących konsumentami do umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków
    ipdfmOświadczenie konsumenta
    ipdfmKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych skierowana do osób fizycznych

ipdfmWniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków – lokal użytkowy w budynku 

    ipdfm Informacja dla klientów będących konsumentami do umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków
    ipdfmOświadczenie konsumenta
    ipdfmKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych skierowana do osób fizycznych

ipdfmWniosek o zawarcie umowy o odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych

    ipdfmInformacja dla klientów będących konsumentami do umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków
   ipdfm Oświadczenie konsumenta
   ipdfm Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych skierowana do osób fizycznych

ipdfmOgólne Warunki Umowy o odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych
ipdfmWniosek o rozwiązanie umowy
ipdfm Protokół z odczytu wskazań wodomierza / urządzenia pomiarowego
ipdfmWniosek o aktualizację umowy / zmianę danych objętych umową o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków
ipdfmWniosek o aktualizację umowy / zmianę danych objętych umową o odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych
ipdfm Pełnomocnictwo
ipdfmWniosek o zawarcie umowy z jedynym współwłaścicielem nieruchomości
ipdfmOpis stanu prawnego nieruchomości
ipdfmOświadczenie o doprowadzaniu ścieków

Skip to content