994
ZGŁOŚ AWARIĘ

DOKUMENTY DO POBRANIA

ipdfm Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej /kanalizacyjnej
ipdfm Wniosek o aktualizację / zmianę warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej
ipdfm Zgłoszenie zamiaru wykonania przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
ipdfm Zlecenie na wykonania usługi
ipdfm Wniosek o wydanie warunków technicznych na zainstalowanie podlicznika
ipdfm Wniosek o przeniesienie wodomierza
ipdfm Wniosek o zainstalowanie dodatkowego wodomierza na ujęciu własnym
ipdfm Wniosek o zainstalowanie dodatkowego wodomierza w budynku wielolokalowym
ipdfm Wniosek dotyczący zgody na wprowadzania ścieków przemysłowych do kanalizacji sanitarnej
ipdfm Wniosek dotyczący zgody na wprowadzanie ścieków przemysłowych do stacji zlewnej
ipdfm Ogólne Warunki Umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków

ipdfm Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków

   ipdfm Informacja dla klientów będących konsumentami do umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków
   ipdfm Oświadczenie konsumenta
   ipdfm Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych skierowana do osób fizycznych

ipdfm Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków – budynek wielolokalowy

    ipdfm Informacja dla klientów będących konsumentami do umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków
    ipdfm Oświadczenie konsumenta
    ipdfm Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych skierowana do osób fizycznych

ipdfm Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków – lokal w budynku wielolokalowy

   ipdfm Informacja dla klientów będących konsumentami do umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków
   ipdfm Oświadczenie konsumenta
   ipdfm Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych skierowana do osób fizycznych

ipdfm Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków – budynek z lokalem użytkowym

   ipdfm Informacja dla klientów będących konsumentami do umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków
   ipdfm Oświadczenie konsumenta
   ipdfm Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych skierowana do osób fizycznych

ipdfm Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków – lokal użytkowy w budynku 

    ipdfm Informacja dla klientów będących konsumentami do umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków
    ipdfm Oświadczenie konsumenta
    ipdfm Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych skierowana do osób fizycznych

ipdfm Wniosek o zawarcie umowy o odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych

   ipdfm Informacja dla klientów będących konsumentami do umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków
   ipdfm Oświadczenie konsumenta
   ipdfm Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych skierowana do osób fizycznych

ipdfm Ogólne Warunki Umowy o odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych
ipdfm Wniosek o rozwiązanie umowy
ipdfm Protokół z odczytu wskazań wodomierza / urządzenia pomiarowego
ipdfm Wniosek o aktualizację umowy / zmianę danych objętych umową o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków
ipdfm Wniosek o aktualizację umowy / zmianę danych objętych umową o odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych
ipdfm Pełnomocnictwo
ipdfm Wniosek o zawarcie umowy z jedynym współwłaścicielem nieruchomości
ipdfm Opis stanu prawnego nieruchomości
ipdfm Oświadczenie o doprowadzaniu ścieków

Skip to content