994
ZGŁOŚ AWARIĘ

O SPÓŁCE

O SPÓŁCE

Wodkan Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim jest przedsiębiorstwem o 120 – letniej tradycji. Działając w oparciu o przepisy ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych podjęto decyzję o przekształceniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w jednoosobową Spółkę gminy pod nazwą wodkan Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna. Jako Spółka Akcyjna działa od kwietnia 1992 roku. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa zgodnie z jego statutem jest: produkcja i dostawa wody pitnej, odbiór i oczyszczanie ścieków, działalność inwestycyjna, budowa urządzeń wodnokanalizacyjnych, badania laboratoryjne wody i ścieków.

Strategia Spółki

Podstawowym celem w długookresowym działaniu jest globalizacja rynku – przejęcie pobliskich miasteczek i gmin w zakresie świadczonych usług. W celu zwiększenia sprzedaży wody i odbioru ścieków Spółka zamierza rozszerzyć prowadzoną działalność inwestycyjną, poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej pozyskując w ten sposób dodatkowych odbiorców . Zwiększenie sprzedaży wody i odbioru ścieków możliwe jest do osiągnięcia głównie dzięki zwiększaniu zasięgu terytorialnego prowadzonej działalności.
Spółka zamierza realizować inwestycje zmierzające do pełnego uzbrojenia miasta w kanalizację sanitarną.
Spółka w prowadzonej działalności uwzględnia kwestie ESG.

Motto Spółki

Ciągła i bezawaryjna bez względu na porę dnia i roku dostawa wody i odbiór ścieków.

Data wprowadzenia akcji Wodkan S.A. do altarnatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect

2 sierpnia 2024.

Skip to content