994
ZGŁOŚ AWARIĘ

KAMERA DO INSPEKCJI KANAŁÓW

wodkan Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim dysponuje kamerą TV firmy IPEK Int. GmbH typ ROVVER RC 90 z kolorową głowicą obrotową z możliwością zoomu oraz wbudowanym wskaźnikiem ciśnienia wewnątrz kamery. Kamera ta zamontowana jest na łaziku IPEK Int. GmbH typ ROVVER RC 125 który posiada napęd na wszystkie 6 kół z możliwością skrętu w dowolną stronę i pomiaru spadku kanału. Na obudowie zamontowany jest wskaźnik ciśnienia panującego wewnątrz łazika. 

Monitoruje ona przewody kanalizacyjne o średnicach od 150mm do 400mm a po zamontowaniu wysięgnika nawet do 1000mm, oraz o długości odcinka do ok. 120mb, bez względu na materiał i głębokość ułożenia kanału. Usługa ta gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie kanałów oraz daje możliwość odpowiedniego planowania ich dalszej eksploatacji a także sposobów na zmniejszenie kosztów usuwania awarii. Podczas każdej inspekcji generowany jest raport który zawiera wszelkie informacje na temat badanego przewodu. 

Zaletą przeglądów wykonywanych kamerą TV jest możliwość:
  • dokładnego określenia miejsc podłączeń przykanalików i ich stanu,
  • odszukania niewidocznych na powierzchni studzienek,
  • precyzyjnej identyfikacji uszkodzeń, tj. spękań, załamań, zatorów, przesunięć, przecisków, infiltracji wód gruntowych oraz eksfiltracji ścieków itp.,
  • określenia prawidłowości spadków kanału,
  • wykonania przeglądów odbiorowych nowych i wyremontowanych kanałów przed ich uruchomieniem.

Kamera ta jest częścią mobilnego, laboratorium badawczego, które umożliwia kompleksowe wykonanie usługi na miejscu bez konieczności dalszego czasochłonnego przetwarzania danych.

Skip to content