994
ZGŁOŚ AWARIĘ

RAPORTY ROCZNE

ipdfm Raport roczny za 2023 rok

   ipdfm Załącznik nr 1 – Sprawozdanie Finansowe

   ipdfm Załącznik nr 2 – Sprawozdanie Zarządu

   ipdfm Załącznik nr 3 – Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego

   ipdfm Załącznik nr 4 – Zasady ładu korporacyjnego

Skip to content