994
ZGŁOŚ AWARIĘ

PRZETARGI 2019

Przetarg nieograniczony z dnia 19.12.2019 Rozbudowa systemu wodociągowego i kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kolorowej i ul. Błękitnej”. Mapa – Błękitna Mapa – Kolorowa Pliki do pobrania Projekt budowlany – Błękitna Projekt budowlany – Kolorowa Przedmiar robót – Błękitna Przedmiar robót – Kolorowa STWiORB – Kolorowa STWiORB – Błękitna SWZ Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony z dnia 26.11.2019 „Sukcesywna dostawa oleju napędowego”. SWZ Pliki do pobrania Modyfikacja wzoru umowy Zawiadomienie o wyborze oferty strona

Przetarg nieograniczony z dnia 25.11.2019 Gospodarowanie (załadunek, transport i przetwarzanie) ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi (o kodzie 19 08 05 zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów) wytwarzanymi na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie. SWZ Pliki do pobrania Modyfikacja SWZ Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy i odrzuceniu oferty Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony z dnia 20.11.2019 „Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi w tym kanalizacją deszczową obejmujące: system monitoringu przepływu ścieków”. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach: -osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ zał. 1-6 Wzór formularzy zał. 7 OPZ – opis przedmiotu zamówienia zał. 8 Wzór umowy zał. 9 Zestawienie punktów Modyfikacja SIWZ Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Paszporty – kontrola studni do montażu przepływomierzy: ul. Batorego ul. Budowlanych ul. Harcerska ul. Kwiatowa ul. Ofierskiego ul. Okólna ul. Osadnicza ul. Poznańska ul. Prądzyńskiego ul. Skłodowskiej ul. Traugutta (Andersa) ul. Traugutta (Dino) ul. Wańkowicza ul. Wysocka Odpowiedź na pytanie z dnia 25.11.2019r. Odpowiedzi na pytania z dnia 26.11.2019r., 27.11.2019r., 28.11.2019r. Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony z dnia 20.11.2019 „Dostawa wodomierzy do wody zimnej”. SWZ Załącznik 1 Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony z dnia 19.11.2019 Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Frąszczaka”. Geologia Opis techniczny Pliki do pobrania Profil podłużny przyłączy sanitarnych Profil podłużny kanału sanitarnego Projekt zagospodarowania terenu Przedmiar robót Specyfikacja techniczna SWZ Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony z dnia 14.11.2019 Gospodarowanie (załadunek, transport i przetwarzanie) ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi (o kodzie 19 08 05 zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów) wytwarzanymi na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie – Unieważnienie postępowania. SWZ Pliki do pobrania Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Przetarg nieograniczony z dnia 31.10.2019 Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Limanowskiego i ulicy Ledóchowskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Mapa Ledóchowskiego Mapa Limanowskiego Plik do pobrania Raport z inspekcji Ledóchowskiego Raport z inspekcji Limanowskiego SWZ Modyfikacja SWZ Odpowiedź na pytanie z dnia 04.11.2019r. Zawiadomienie_o_wyborze_oferty

Przetarg nieograniczony z dnia 31.10.2019 Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Traugutta w Ostrowie Wielkopolskim. Mapy  Pliki do pobrania Raport z inspekcji SWZ Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony z dnia 30.10.2019 Rozbudowa systemu wodociągowego i kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej”. Geologia Mapa przebudowy gazu Projekt zagospodarowania terenu sw,ks Opis techniczny gaz Opis techniczny sw,ks Pliki do pobrania Profil podłużny ks Profil podłużny sw Profil wyprowadzeń ks Przedmiar robót ks Przedmiar robót sw STWiOR ks STWiOR sw SWZ Technologia studni rewizyjnej Technologia odtworzenia nawierzchni Technologia posadowienia rur Technologia przebudowy magistrali Technologia węzłów sw Technologia przebudowy przyłącza gazu Technologia wykopu Uzgodnienia gaz Zawiadomienie_o_wyborze_oferty

Skip to content