994
ZGŁOŚ AWARIĘ

PRZETARGI 2019

Przetarg nieograniczony z dnia 19.12.2019 Rozbudowa systemu wodociągowego i kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kolorowej i ul. Błękitnej”. Mapa – Błękitna Mapa – Kolorowa Pliki do pobrania Projekt budowlany – Błękitna Projekt budowlany – Kolorowa Przedmiar robót – Błękitna Przedmiar robót – Kolorowa STWiORB …

Przetarg nieograniczony z dnia 19.12.2019 Read More »

Przetarg nieograniczony z dnia 26.11.2019 „Sukcesywna dostawa oleju napędowego”. SWZ Pliki do pobrania Modyfikacja wzoru umowy Zawiadomienie o wyborze oferty strona

Przetarg nieograniczony z dnia 25.11.2019 Gospodarowanie (załadunek, transport i przetwarzanie) ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi (o kodzie 19 08 05 zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów) wytwarzanymi na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie. SWZ Pliki do pobrania Modyfikacja SWZ Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy i odrzuceniu oferty Zawiadomienie o …

Przetarg nieograniczony z dnia 25.11.2019 Read More »

Przetarg nieograniczony z dnia 20.11.2019 „Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi w tym kanalizacją deszczową obejmujące: system monitoringu przepływu ścieków”. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach: -osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działania …

Przetarg nieograniczony z dnia 20.11.2019 Read More »

Przetarg nieograniczony z dnia 20.11.2019 „Dostawa wodomierzy do wody zimnej”. SWZ Załącznik 1 Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony z dnia 19.11.2019 Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Frąszczaka”. Geologia Opis techniczny Pliki do pobrania Profil podłużny przyłączy sanitarnych Profil podłużny kanału sanitarnego Projekt zagospodarowania terenu Przedmiar robót Specyfikacja techniczna SWZ Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony z dnia 14.11.2019 Gospodarowanie (załadunek, transport i przetwarzanie) ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi (o kodzie 19 08 05 zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów) wytwarzanymi na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie – Unieważnienie postępowania. SWZ Pliki do pobrania Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Przetarg nieograniczony z dnia 31.10.2019 Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Limanowskiego i ulicy Ledóchowskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Mapa Ledóchowskiego Mapa Limanowskiego Plik do pobrania Raport z inspekcji Ledóchowskiego Raport z inspekcji Limanowskiego SWZ Modyfikacja SWZ Odpowiedź na pytanie z dnia 04.11.2019r. Zawiadomienie_o_wyborze_oferty

Przetarg nieograniczony z dnia 31.10.2019 Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Traugutta w Ostrowie Wielkopolskim. Mapy  Pliki do pobrania Raport z inspekcji SWZ Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony z dnia 30.10.2019 Rozbudowa systemu wodociągowego i kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej”. Geologia Mapa przebudowy gazu Projekt zagospodarowania terenu sw,ks Opis techniczny gaz Opis techniczny sw,ks Pliki do pobrania Profil podłużny ks Profil podłużny sw Profil wyprowadzeń ks Przedmiar robót ks …

Przetarg nieograniczony z dnia 30.10.2019 Read More »

Skip to content