994
ZGŁOŚ AWARIĘ

DOKUMENTY SPÓŁKI

DOKUMENTY SPÓŁKI

Działalność Spółki wodkan PWiK S.A. regulują następujące dokumenty:

ipdfm Statut

ipdfm Regulamin Rady Nadzorczej

ipdfm Regulamin Walnego Zgromadzenia

ipdfm Regulamin Zarządu

ipdfm Regulamin Organizacyjny wodkan S.A.

ipdfm Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

        ipdfm Zmiana regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Skip to content