994
ZGŁOŚ AWARIĘ

STRUKTURA AKCJONARIATU

STRUKTURA AKCJONARIATU

AKCJONARIUSZ LICZBA AKCJI [SZT.] WARTOŚĆ NOMINALNA [ZŁ] KAPITAŁ
Centrum Rozwoju Komunalnego S.A.
1 672 663
16 726 630
32,68
Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski
1 294 347
12 943 470
25,29
Bank Ochrony Środowiska S.A.
1 509 090
15 090 900
29,48
PKN ORLEN
137 110
1 371 100
2,68
Gmina Ostrów Wielkopolski
167 799
167 7990
3,28
Gmina Przygodzice
93 319
933 190
1,82
Gmina Raszków
33 885
338 850
0,66
Pozostali
210 462
2 104 620
4,11

RAZEM:

5 118 675

51 186 750

100,00

Skip to content