994
ZGŁOŚ AWARIĘ

STRUKTURA AKCJONARIATU

STRUKTURA AKCJONARIATU

AKCJONARIUSZ LICZBA AKCJI [SZT.] WARTOŚĆ NOMINALNA [ZŁ] KAPITAŁ [%]
Centrum Rozwoju Komunalnego S.A.
1 672 663
16 726 630
32,68
Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski
1 294 347
12 943 470
25,29
Bank Ochrony Środowiska S.A.
1 509 090
15 090 900
29,48
Pozostali
642 575
6 425 750
12,55

RAZEM:

5 118 675

51 186 750

100,00

Skip to content