994
ZGŁOŚ AWARIĘ

RELACJE INWESTORSKIE

Marek Karolczak
tel: 62 738 77 10
e-mail: marek.karolczak@wodkan.com.pl


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy

Dokument informacyjny
Na podstawie §32 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect wodkan SA jest zwolniona z obowiązku sporządzania dokumentu informacyjnego.

Autoryzowany doradca
Uchwałą nr 804/2011 z dnia 22.06.2011r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA wyraził zgodę na zwolnienie wodkan S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Animator na rynku NewConnect
Dom Maklerski PKO Bank Polski w Warszawie
ul. Puławska 15
02-515 Warszawa
Skip to content