994
ZGŁOŚ AWARIĘ

LABORATORIUM

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Dział Laboratorium Badania Wody i Ścieków Rąbczyn, 63-440 Raszków

Laboratorium zapewnia wysoką jakość badań poprzez wdrożony i udokumentowany system jakości zgodny z wymaganiami normy:
PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Oferta Laboratorium:

 • Badania fizykochemiczne wody,
 • Badania mikrobiologiczne wody,
 • Badania fizykochemiczne ścieków, wody opadowej i roztopowej
 • Pobieranie próbek wody, ścieków, wody opadowej i roztopowej.

Metody analiz i pomiarów:

 • Metoda spektrofotometryczna,
 • Metoda nefelometryczna,
 • Metoda elektrochemiczna i potencjometryczna,
 • Metoda optyczna
 • Metoda wagowa,
 • Metoda płytek lanych,
 • Metoda filtracji membranowej.

Próbki wody przeznaczonej do spożycia oraz ścieków do badań fizykochemicznych pobieramy metodami akredytowanymi. Próbki do badań pobierane przez naszych pracowników są transportowane do Laboratorium specjalistycznymi samochodami wyposażonymi w chłodziarki zapewniające transport gwarantujący niezmienność próbek. Wysoką jakość usług świadczonych przez nasze Laboratorium zapewnia kompetentny, doświadczony i wysoko wykwalifikowany personel oraz nowoczesne wyposażenie pomiarowe.

Posiadamy

Zapraszamy do skorzystania z szerokiej gamy usług jakie mamy w swojej ofercie, gwarantujemy konkurencyjne ceny.

Czas pracy Laboratorium: Poniedziałek-Piątek 700-1500

Kontakt:
Laboratorium Badania Ścieków
Rąbczyn, 63-440 Raszków
Kierownik Laboratorium: Paulina Sadaj-Krawiec
Tel. 62 738 77 65
e-mail: laboratorium@wodkan.com.pl

Laboratorium Badania Wody
ul. Wodociągi Miejskie dz. nr 22 obręb 22
63-400 Ostrów Wielkopolski
Z-ca Kierownika Laboratorium: Eliza Kupijaj-Wrembel  Tel. 62 738 77 48
e-mail: laboratorium@wodkan.com.pl

Jakość wody

Skip to content