994
ZGŁOŚ AWARIĘ

PRZETARGI 2019

Przetarg nieograniczony z dnia 22.10.2019 Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Cyprysowej”. Projekt zagospodarowania terenu Opinia geologiczna Opinia geologiczna – mapa Opis techniczny Pliki do pobrania Profil ks Profil przyłącza ks Przedmiar robót Schemat włączenia kaskadowego do studni STWiOR SWZ Technologia posadowienia rur Technologia wykopu …

Przetarg nieograniczony z dnia 22.10.2019 Read More »

Przetarg nieograniczony z dnia 14.10.2019 Remont kapitalny  kogeneratora MTU Onsite Energy typu MB3066L4 o mocy 192 kW, w zakresie przewidzianym w planie napraw po ok. 45000 godzin pracy. Pliki do pobrania SWZ Modyfikacja nr 1 SIWZ Odpowiedzi na pytania z dnia 15.10.2019r. Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie o cenę z dnia 03.10.2019 Usługa biegłego rewidenta. Pliki do pobrania SWZ Zawiadomienie o wyborze oferty Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty

Przetarg nieograniczony z dnia 23.09.2019 Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rej. ul. Drzymały”. Geologia Opis techniczny Pliki do pobrania Profil podłużny ks Profil podłużny przyłączy ks Projekt zagospodarowania terenu Przedmiar robót STWiOR SWZ Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony z dnia 09.09.2019 Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Ostrowa Wlkp. do rzeki Ołobok – zabudowa separatorów na wylocie kanalizacji deszczowej do Strugi Ostrowskiej oraz odbudowa, regulacja i umocnienie koryta Strugi Ostrowskiej. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego do …

Przetarg nieograniczony z dnia 09.09.2019 Read More »

Przetarg nieograniczony z dnia 04.09.2019 Zadanie nr 1: Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski w ulicy: Szczęśliwej, Lawendowej, Radosnej i Pogodnej. Zadanie nr 2: Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Pogodnej. Geologia Ogłoszenie o zamówieniu Pliki do pobrania SIWZ Zad 1 Opis techniczny Zad 1 Profil podłużny przyłączy sanitarnych do posesji ul. Szczęśliwa …

Przetarg nieograniczony z dnia 04.09.2019 Read More »

Przetarg nieograniczony z dnia 04.09.2019 Rozbudowa systemu wodociągowego i kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Wtórek ul. Grabowska”. Badania warunków gruntowo-wodnych Opis techniczny Pliki do pobrania Profil podłużny ks 1 Profil podłużny ks 2 Profil podłużny sw Profil podłużny wyprowadzeń ks Projekt zagospodarowania terenu Przedmiar robót ks …

Przetarg nieograniczony z dnia 04.09.2019 Read More »

Przetarg nieograniczony z dnia 23.08.2019 Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Platynowej”. Geologia Opis techniczny Pliki do pobrania Profil podłużny wyprowadzeń sanitarnych Proil podłużny kanału sanitarnego Projekt zagospodarowania terenu Przedmiar robót Specyfikacja techniczna SWZ Zawiadomienie o wyborze oferty.

Przetarg nieograniczony z dnia 13.08.2019 Rozbudowa systemu wodociągowego i kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Pistacjowej”. Geologia Opis techn. sieci wod-kan Pliki do pobrania Profil podłużny kanału sanitarnego Profil podłużny przyłączy sanitarnych Profil podłużny ruroc. wodoc. Projekt zagospodarowania terenu Przedmiar robót kanalizacja sanitarna Przedmiar robót …

Przetarg nieograniczony z dnia 13.08.2019 Read More »

Przetarg nieograniczony z dnia 13.08.2019 Rozbudowa systemu wodociągowego dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Irysowej”. Geologia Opis techniczny Pliki do pobrania Profil podłużny ruroc. wodoc. Projekt zagospodarowania terenu Przedmiar robót Schematy montażowe węzłów Spec. techn. wodociągu SWZ Zawiadomienie_o_wyborze_oferty

Skip to content