994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Zakup energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. dla WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim

 1. SWZ
 2. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
 3. MODYFIKACJA Zalacznik nr 1 – Formularz oferty
 4. Zalacznik_8a_opis_przedmiotu_zamowienia_PPE_na_2024
 5. Zalacznik_8b_opis_przedmiotu-zamowienia-PPE_2024
 6. Zalacznik_8c_opis_przedmiotu_zamowienia_wytwarzanie_sprzedaz_Energa_na_2024
 7. Zalacznik_8d_opis_przedmiotu_zamowienia_wytwarzanie_sprzedaz_OZC_na_2024
 8. Załącznik nr 2 – JEDZ
 9. Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy
 10. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o aktualności JEDZ
 11. Załącznik nr 5 – Udostępnienie zasobów
 12. Załącznik nr 6 – Wykaz dostaw
 13. Załącznik nr 7 – Ogłoszenie o zamówieniu

  Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

  Informacja z otwarcia ofert

  Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-de7814fd-26e2-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Skip to content