994
ZGŁOŚ AWARIĘ

PRZETARGI 2020

Przetarg nieograniczony z dnia 31.12.2020

Przetarg nieograniczony z dnia 31.12.2020 Zagospodarowanie osadów ściekowych – obejmujące procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwienie: Hakowiec do transportu suszu do spalarni. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach: -osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-202 Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ zał. 1-6 Wzór formularzy zał. 7 OPZ zał. 8 Wzór Umowy Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty

Czytaj więcej »

Przetarg nieograniczony z dnia 18.12.2020

Przetarg nieograniczony z dnia 18.12.2020 „Dostawa wodomierzy do wody zimnej”. Pliki do pobrania SWZ Załącznik nr 1 Modyfikacja SWZ Odpowiedź na pytanie z dnia 23.12.2020r. Odpowiedź na pytanie z dnia 28.12.2020r. Zawiadomienie o wyborze oferty

Czytaj więcej »

Przetarg nieograniczony z dnia 02.12.2020

Przetarg nieograniczony z dnia 02.12.2020 Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej”. Opis techniczny Plan zagospodarowania terenu Pliki do pobrania Profil podłużny ks Profil podłużny sw Przedmiar robót ks Przedmiar robót sw Schematy węzłów wodociągowych Studnia betonowa STWiOR ks STWiOR sw SWZ Uzgodnienia Zawiadomienie o wyborze oferty

Czytaj więcej »

Przetarg nieograniczony z dnia 16.11.2020

Przetarg nieograniczony z dnia 16.11.2020 Gospodarowanie (załadunek, transport i przetwarzanie) ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi (o kodzie 19 08 05 zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów) wytwarzanymi na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie. Pliki do pobrania SWZ Zawiadomienie o wyborze oferty

Czytaj więcej »

Przetarg nieograniczony z dnia 13.11.2020

Przetarg nieograniczony z dnia 13.11.2020 Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej w ul. Dobrej i ul. Łamanej”. Decyzja MZD Geologia Mapa sytuacyjna cześć I Mapa sytuacyjna cześć II Ogłoszenie o zamówieniu Opis techniczny Pliki do pobrania Profil podłużny ks 1 Profil podłużny ks 2 Profil podłużny wody Profile podłużne ks_wyprowadzenia 1 Profile podłużne ks_wyprowadzenia 2 Przedmiar Schematy węzłów montażowych SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Uzgodnienie GAZ Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty 

Czytaj więcej »
Skip to content