994
ZGŁOŚ AWARIĘ

JAKOŚĆ WODY

W trosce o zdrowie mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego Laboratorium wodkan Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. prowadzi stały monitoring jakości dostarczanej wody. W ramach własnych procedur Laboratorium prowadzi systematyczne badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody w oparciu o opracowany wspólnie z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Ostrowie Wielkopolskim „Harmonogramem kontroli wewnętrznej miasta Ostrowa Wielkopolskiego”.

Badania te pozwalają nam na monitorowanie i określenie zmian jakościowych zachodzących podczas dystrybucji wody w sieci wodociągowej.

Biorąc pod uwagę wyniki badań próbek wody na Stacji Uzdatniania Wody dla Ostrowa Wielkopolskiego stwierdza się, że woda pitna spełnia wymogi jakościowe Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ostrowska  woda charakteryzuje się bardzo dobrą jakością ze względu na źródła, z których jest pozyskiwana oraz dużą stabilnością składu.

Wyniki badań laboratoryjnych wykazują, że podjęta od lat systematyczna praca nad utrzymaniem czystości sieci wodociągowej przynosi efekty w postaci niepogorszenia jej jakości w stosunku do źródła.

Obecnie parametry jakości wody na poziomie wymaganym obowiązującymi przepisami utrzymywane są w sposób ciągły.

Przekazując informację o stosowanym systemie kontroli jakości wody zapewniamy, że Klienci korzystający z wody dostarczanej eksploatowanymi przez wodkan Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  S.A. systemami wodociągowymi, nie mają powodu do obaw o jakość zdrowotną wody. Potwierdzeniem tej jakości są prezentowane poniżej wyniki analiz.

Jakość wody dostarczanej mieszkańcom Ostrowa Wielkopolskiego spełnia polskie i europejski wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Jakość wody w zdrojach wodnych

Woda dostarczana naszym Klientom jest zdrowa i smaczna !

Szczegółowe dane zamieszczone są  poniżej:

Skip to content