994
ZGŁOŚ AWARIĘ

KALENDARIUM 2024

1. Raport kwartalny za IV kwartał 2023 roku –  14 lutego 2024 r.

2. Raport roczny za 2023 rok – 3 kwietnia 2024 r.

3. Raport kwartalny za I kwartał 2024 roku –  14 maja 2024 r.

4. Raport kwartalny za II kwartał 2024 roku – 14 sierpnia 2024 r.

5. Raport kwartalny za III kwartał 2024 roku –  14 listopada 2024 r.

6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. 11.06.2024r.

Skip to content