994
ZGŁOŚ AWARIĘ

„Gospodarowanie (transport i przetwarzanie) ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi (o kodzie 19 08 05 zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r w sprawie katalogu odpadów) wytwarzanymi na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie”.
 1. SWZ
 2. Pliki do pobrania

  Odpowiedzi na pytania z dnia 14.02.2024r.
  Załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania z dnia 14.02.2024 – Wyniki badań
  Załącznik nr 3 do odpowiedzi na pytania z dnia 14.02.2024 – zdjęcie osadu
  Załącznik nr 3 do odpowiedzi na pytania z dnia 14.02.2024 – zdjęcie miejsca załadunku pojazdów
  Załącznik nr 4 do odpowiedzi na pytania z dnia 14.02.2024 – zdjęcie miejsca ważenia pojazdów

  Odpowiedź na pytanie z dnia 22.02.2024r. 

  Informacja z otwarcia ofert

  Zawiadomienie o wyborze oferty
Skip to content