994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Darek Jaskuła

„Gospodarowanie ( transport i przetwarzanie) wysuszonymi ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi (o kodzie 19 08 05zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r w sprawie katalogu odpadów) wytwarzanymi na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie”. Pliki do pobrania SWZ Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wodkan S.A. 21.12.2023  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.  Informacja o ogólnej liczbie akcji.  Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.  Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.  Materiał do punktu 8 porządku obrad

W dniu 22.12.2023 r. kasy WODKAN S.A. i Biura Obsługi Klienta będą nieczynne, z powodu udzielenia pracownikom Spółki dodatkowego dnia wolnego od pracy w zamian za dzień 11 listopada, będący dniem ustawowo wolnym, który w roku 2023 przypadł w sobotę.      W dniach od 27.12.2023 r. do 29.12.2023 r. będą nieczynne kasy WODKAN S.A. …

Komunikat Read More »

W dniu 14.08.2023 r.Punkty Obsługi Klienta WODKAN S.A. oraz obsługa MZK będą czynne: ul. Partyzancka 27 od 7:30 do 14:00 ul. Asnyka 8 od 7:30 do 14:00ul. Grabowska 29a od 7:30 do 14:00ul. Al.Powstańców Wlkp.18-UM od 8:00 do 14:00

W   DNIU 09-06-2023  PUNKT OBSŁUGI KLIENTA  WODKAN SA ul. Grabowska 29a BĘDZIE NIECZYNNY.    PUNKT OBSŁUGI KLIENTA  WODKAN S.A.  MZK  BĘDZIE CZYNNY  OD 8:30 DO 14:30

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 14.06.2023  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Projekty uchwał  Informacja o liczbie akcji i głosów  Wzór pełnomocnictwa na ZWZ  Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika  Uchwały Rady Nadzorczej WODKAN S.A. związane z ZWZ  Sprawozdanie Rady Nadzorczej WODKAN S.A. z działalności w 2022 r.  Sprawozdanie z Rady Nadzorczej WODKAN S.A. z oceny …

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 14.06.2023 Read More »

W   DNIU 02-05-2023  i 08-05-2023 PUNKT OBSŁUGI KLIENTA  WODKAN SA ul. Grabowska 29a BĘDZIE NIECZYNNY

W DNIU 07-04-2023  PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA  WODKAN S.A. i MZK S.A. BĘDĄ   CZYNNE  do godziny 12:30                               ul. PARTYZANCKA  27                               ul. ASNYKA  8         …

Informacja Read More »

IW dniu 23-03-2023  Punkt  Obsługi Klienta WODKAN SA  MZK Czynny będzie od godziny 7:30  do 13:30

Informujemy, iż w związku z pracami remontowymi na stacji uzdatniania wody,  w dniu  17.03.2023 w godzinach od 00:00 do 06:00 mogą wystąpić zakłócenia w dostawie wody na terenie całego miasta. Czas wznowienia dostawy wody, z uwagi na możliwość wystąpienia utrudnień w przeprowadzaniu podjętych działań, może ulec zmianie.

Skip to content