994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Darek Jaskuła

W dniu 31-05-2024  Punkt Obsługi Klienta  WODKAN S.A.  ul. Grabowska 29a  będzie  nieczynny.                                 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 11.06.2024  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  Projekty uchwał.  Informacja o liczbie akcji i głosów.  Wzór pełnomocnictwa na ZWZ.  Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.  Uchwały Rady Nadzorczej WODKAN S.A. związane z ZWZ.  Sprawozdanie Rady Nadzorczej WODKAN S.A. z działalności w 2023 r.  Sprawozdanie z Rady Nadzorczej WODKAN S.A. z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2023.  Informacja Zarządu WODKAN S.A. w sprawie wykonania Uchwały nr 24 ZWZ WODKAN S.A. z dnia 25.05.2012 r.  Raport roczny za 2023 r.  Załącznik nr 1 – Sprawozdanie Finansowe.  Załącznik nr 2 – Sprawozdanie Zarządu.  Załącznik nr 3 – Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.  Załącznik nr 4 – Zasady ładu korporacyjnego.

W dniu 07.05.2024 r.Punkt Obsługi Klienta WODKAN S.A. al. Powstańców Wielkopolskich 18 będzie nieczynny.

W dniu 29.03.2024 r. kasy WODKAN S.A. i Biura Obsługi Klientabędą nieczynne, z powodu udzielenia pracownikom Spółki dodatkowegodnia wolnego od pracy w zamian za dzień 06 stycznia, będący dniem ustawowowolnym, który w roku 2024 przypadł w sobotę.       Kasy WODKAN S.A.  znajdujące się w obiektach przy ulicy: – Partyzanckiej, – Witosa (teren targowiska miejskiego) , – al. Powstańców Wielkopolskich (Urząd Miasta), – Asnyka     a

„Gospodarowanie ( transport i przetwarzanie) wysuszonymi ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi (o kodzie 19 08 05zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r w sprawie katalogu odpadów) wytwarzanymi na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie”. Pliki do pobrania SWZ Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wodkan S.A. 21.12.2023  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.  Informacja o ogólnej liczbie akcji.  Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.  Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.  Materiał do punktu 8 porządku obrad

W dniu 22.12.2023 r. kasy WODKAN S.A. i Biura Obsługi Klienta będą nieczynne, z powodu udzielenia pracownikom Spółki dodatkowego dnia wolnego od pracy w zamian za dzień 11 listopada, będący dniem ustawowo wolnym, który w roku 2023 przypadł w sobotę.      W dniach od 27.12.2023 r. do 29.12.2023 r. będą nieczynne kasy WODKAN S.A. znajdujące się w obiektach przy ulicy: – Partyzanckiej, – Witosa (teren targowiska miejskiego) , – al. Powstańców Wielkopolskich (Urząd Miasta), z powodu prac serwisowych w systemach sprzedażowo – kasowych.   W tych dniach wszystkich chętnych zapraszamy do skorzystania z płatności w kasach Spółki w obiekcie przy ul. Asnyka: w godzinach od 9:00-16:00 w dniu 27.12.2023r. i w dniu 28.12.2023r., w godzinach od 9:00-13:00 w dniu 29.12.2023 r .

W dniu 14.08.2023 r.Punkty Obsługi Klienta WODKAN S.A. oraz obsługa MZK będą czynne: ul. Partyzancka 27 od 7:30 do 14:00 ul. Asnyka 8 od 7:30 do 14:00ul. Grabowska 29a od 7:30 do 14:00ul. Al.Powstańców Wlkp.18-UM od 8:00 do 14:00

W   DNIU 09-06-2023  PUNKT OBSŁUGI KLIENTA  WODKAN SA ul. Grabowska 29a BĘDZIE NIECZYNNY.    PUNKT OBSŁUGI KLIENTA  WODKAN S.A.  MZK  BĘDZIE CZYNNY  OD 8:30 DO 14:30

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 14.06.2023  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Projekty uchwał  Informacja o liczbie akcji i głosów  Wzór pełnomocnictwa na ZWZ  Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika  Uchwały Rady Nadzorczej WODKAN S.A. związane z ZWZ  Sprawozdanie Rady Nadzorczej WODKAN S.A. z działalności w 2022 r.  Sprawozdanie z Rady Nadzorczej WODKAN S.A. z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2022  Informacja Zarządu WODKAN S.A. w sprawie wykonania Uchwały nr 24 ZWZ WODKAN S.A. z dnia 25.05.2012 r.  Raport roczny za 2022 r.  Załącznik nr 1 – Sprawozdanie Finansowe  Załącznik nr 2 – Sprawozdanie Zarządu  Załącznik nr 3 – Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego  Załącznik nr 4 – Zasady ładu korporacyjnego

Skip to content