994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Ewelina Rudowicz

Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej w ul. Szczecińskiej”. Projekt budowlany Projekt zagospodarowania terenu Plan zagospodarowania terenu Profil sw Profil ks Profil ks w1 Profil ks w2 Węzły wodociągowe Pliki do pobrania Przedmiar robót ks STWiOR ks STWiOR sw SWZ Przedmiar robót …

Przetarg nieograniczony z dnia 29.07.2022 Read More »

Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej w ul. Platynowej”. Decyzja MZD Geologia Opis budowlany Opis techniczny Pliki do pobrania Profil ks Profil sw Przedmiar ks Przedmiar sw Projekt zagospodarowania terenu STWiOR ks STWiOR sw SWZ Technologia węzłów

Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej w ul. Dobrej”. Geologia opis techniczny pliki Profil podłuzny kanału sanitarnego Profil podłużny wodociągu Projekt zagospodarowania terenu przedmiar robót wodociąg przedmiar robót kanalizacja san specyfikacja ks specyfikacja woda swz Technologia posadowienia rury Technologia węzłów wodociagowych Technologia …

Przetarg nieograniczony z dnia 20.07.2022 Read More »

Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej w ul. Zębcowskiej” Pliki do pobrania Profil ks Profil sw Projekt Techniczny Przedmiar robót – Modyfikacja Plan zagospodarowania terenu STWiOR SWZ Węzły   Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty

Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej w ul. Zefirowej”. Badania geotechniczne Decyzja MZD Opis budowlany Opis techniczny Pliki do pobrania Profil ks Profil sw Przedmiar ks Przedmiar sw Plan zagospodarowania terenu STWiOR ks STWiOR sw SWZ Technologia posadowienia rur technologia węzłów technologia …

Przetarg nieograniczony z dnia 07.07.2022 Read More »

„Dostawa samochodu ciężarowego o napędzie elektrycznym o DMC do 3,5 tony” – Unieważnienie Piliki do pobrania SWZ Odpowiedź na pytania z dnia 11.07.2022r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej w ul. Aroniowej”. Geologia Opis budowlany Opis techniczny Pliki do pobrania Profil ks Profil sw Plan zagospodarowania terenu STWiOR ks STWiOR sw SWZ Technologia węzłów Technologia wykopu ks Technologia wykopu sw Zestawienie studni betonowych Przedmiar  robót …

Przetarg nieograniczony z dnia 27.06.2022 Read More »

Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej w ul. Maczka”. Decyzja MZD Przedmiar robót ks Przedmiar robót sw Projekt budowlany Pliki do pobrania Profil ks Profil sw Projekt techniczny Plan zagospodarowania terenu STWiOR ks STWiOR se SWZ Węzły Wyprowadzenie ks Geologia Informacja z …

Przetarg nieograniczony z dnia 08.06.2022 Read More »

Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej w ul. Cyprysowej”. Decyzja MZD Geologia Opis budowlany  Opis techniczny  Pliki do pobrania Profil sanitarny Profil wodociągowy Przedmiar robót ks Przedmiar robót sw Projekt zagospodarowania terenu STWiOR ks STWiOR sw SWZ Technologia węzłów Technologia wykopu Technologia …

Przetarg nieograniczony z dnia 03.06.2022-3 Read More »

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łamana”. Decyzja MZD  Plan zagospodarowania terenu Projekt budowlany Pliki do pobrania Profil ks Przedmiar robót Przykład profili, wyprowadzenia ks STWiOR SWZ Technologia posadowienia rur Technologia wykopu Geologia Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty

Skip to content