994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Ewelina Rudowicz

Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej w rej. ul. Moniuszki i Nowa Krępa”. Decyzja MZD Geologia Przedmiar robót ks Projekt budowlany opis Profil ks Profil sw Projekt zagospodarowania terenu Pliki do pobrania Protołół ZUDP Projekt Techniczny opis Węzły STWiOR ks STWiOR sw …

PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 23.02.2024 Read More »

„Gospodarowanie (transport i przetwarzanie) ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi (o kodzie 19 08 05 zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r w sprawie katalogu odpadów) wytwarzanymi na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie”. SWZ Pliki do pobrania Odpowiedzi na pytania z dnia 14.02.2024r. – Załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania z dnia 14.02.2024 …

PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 12.02.2024 Read More »

Rozbudowa systemu wodociągowego dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Pułaskiego”. Wymiana, przebudowa i przełączanie przyłączy wody do budynków w ul. Pułaskiego. Decyzja MZD Geologia Projekt budowlany – opis Projekt zagospodarowania terenu – opis Profil sw Projekt zagospodarowania terenu Technologia wykopu Węzły wodociągowe Pliki do pobrania Profil przyłączy Protokół ZUDP Przedmiar …

PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 08.02.2024 Read More »

„Gospodarowanie ( transport i przetwarzanie) odpadem o kodzie 19 08 01 Skratki, wytwarzanym na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie i Przepompowni Głównej Ścieków w Ostrowie Wielkopolskim”. Pliki do pobrania SWZ Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty

„Gospodarowanie (transport i przetwarzanie) wysuszonymi ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi (o kodzie 19 08 05 zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r w sprawie katalogu odpadów) wytwarzanymi na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie” – UNIEWAŻNIENIE. SWZ Pliki do pobrania Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Rozbudowa systemu wodociągowego dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Wodnej” . Ekspertyza geologiczna Pliki do pobrania Projekt budowlany Projekt techniczny Przedmiar robot Specyfikacja techniczna SWZ Załączniki – uzgodnienia Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty

„Dostawa wodomierzy do wody zimnej” Pliki do pobrania SWZ Załącznik nr 1 do Umowy Załącznik nr 4 do SWZ Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty

Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej w rej. ul. Kłosowej”. Decyzja MZD Geologia Opinia sanitarna Profil kanalizacji sanitarnej Plan zagospodarowania terenu Plan zagospodarowania terenu 2 Projekt budowlany Profil sieć wodociągowa Węzły wodociągowe Pliki do pobrania Przedmiar robót kanalizacja sanitarna Przedmiar robót sieć …

PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 13.12.2023 Read More »

Rozbudowa systemu wodociągowego dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Gorzyckiej (od torów kolejowych do ul. Chłapowskiego)”. Decyzja MZD Decyzja PZD Geologia Projekt Budowlany Profil wodociągu Plan zagospodarowania terenu Pismo konserwator Pliki do pobrania Protokół ZUDP Przedmiar robót Technologia wykonania węzłów Projekt techniczny Technologia wykonania wykopu SWZ Uzg. PKP …

PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 05.12.2023 Read More »

Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Burzowej”. Decyzja MZD Geologia ks technologia posadowienia rur ks technologia wykopu PB – PAB PB profil Ks1 w2 PB profil W PB – PZT PB profil Ks PB profil Ks1 w1 PB profil Ks1 …

Przetarg nieograniczony z dnia 17.11.2023r. Read More »

Skip to content