994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Budowa instalacji odwadniania i higienizacji osadów ściekowych na Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie

Przedsięwzięcie pn.: „Budowa instalacji odwadniania i higienizacji osadów ściekowych na Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – www.wfosgw.poznan.pl

Budowa stacji odwadniania komunalnych osadów ściekowych (pow 153,60 m2) wyposażonej w dwie prasy ślimakowe, stację dozowania polielektrolitu, linię do higienizacji komunalnych osadów ściekowych wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą. W ramach inwestycji wybudowany został również silos wapna, wiata magazynowa odpadów, przepompownia odcieków oraz drogi dojazdowe.

Skip to content