994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Rejtana

Przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej deszczowej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: ”Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Rejtana”” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – www.wfosgw.poznan.pl

Kanalizacja deszczowa w ulicy Rejtana została wybudowana z rur kielichowych z betonu C35/45 o średnicy 600 mm o łącznej długości 529,85 mb oraz 400 mm o łącznej długości 1,5 mb. Wybudowanie kanalizacji deszczowej umożliwi prawidłowe odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z rejonu ulic: Chłapowskiego, Wawrzyniaka, Bema, Gorzyckiej do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej, co pozwoli na wyeliminowanie niedogodności związanych z podtapianiem przyległych nieruchomości wodami opadowymi i roztopowymi z powierzchni drogi.
Skip to content