994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Pruślin – Północ, etap I, w ulicy Mahoniowej i ulicy Hebanowej

Przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Pruślin – Północ, etap I, w ulicy Mahoniowej i ulicy Hebanowej”” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – www.wfosgw.poznan.pl


Kanalizacja sanitarna w rejonie osiedla Pruślin – Północ, w ulicy Mahoniowej została wybudowana z rur PVC kielichowych o średnicy 200mm, o łącznej długości 164,9 mb wraz z wyprowadzeniami kanalizacji sanitarnej, od kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości, z rur PVC o średnicy 160 mm o łącznej długości 36,45 mb – 10 szt.
Kanalizacja sanitarna w rejonie osiedla Pruślin – Północ, w ulicy Hebanowej została wybudowana z rur PVC kielichowych o średnicy 200mm, o łącznej długości 127,8 mb wraz z wyprowadzeniami kanalizacji sanitarnej, od kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości, z rur PVC o średnicy 160 mm o łącznej długości 23,52 mb – 8 szt.
Wybudowana kanalizacja umożliwi podłączenie przyległych nieruchomości do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, bez konieczności budowy zbiorników bezodpływowych.

Skip to content