994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Pruślin – Północ, etap V

Przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Pruślin – Północ, etap V” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – www.wfosgw.poznan.pl

Kanalizacja sanitarna w ulicach: Bukowej, Wiązowej, Klonowej, Cisowej, Jeżynowej, Jodłowej oraz w rejonie ulicy Dębowej (droga „KL”) została wybudowana z rur PVC o średnicy 200mm, o łącznej długości 1.639,49 mb wraz z wyprowadzeniami kanalizacji sanitarnej, od kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości, o średnicy 160 mm o łącznej długości 410,96 mb – 94 szt. Wybudowana kanalizacja umożliwi podłączenie przyległych nieruchomości do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, bez konieczności budowy zbiorników bezodpływowych.
Skip to content