994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Pruślin – Północ, etap VII

Przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski” – zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Pruślin – Północ, etap VII” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – www.wfosgw.poznan.pl

Kanalizacja sanitarna w ulicach: Przesieka, Wiązowej oraz Jaworowej została wybudowana z rur PVC o średnicy 200mm, o łącznej długości 761,78 mb  wraz z wyprowadzeniami kanalizacji sanitarnej, od kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości, o średnicy 160 mm o łącznej długości 123,5 mb – 48 szt.

Wybudowana kanalizacja umożliwi podłączenie przyległych nieruchomości do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, bez konieczności budowy zbiorników bezodpływowych.

Skip to content