994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Pruślin – Północ, etap VIII

Przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski” – zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Pruślin – Północ, etap VIII” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – www.wfosgw.poznan.pl

Kanalizacja sanitarna w ulicach: Jaworowej, Klubowej, Osiedle Leśne i rejonie Osiedla Leśnego została wybudowana z rur PVC kielichowych o średnicy 200 mm o łącznej długości 825,5 mb i o średnicy 160 mm o łącznej długości 68,7 mb wraz z wyprowadzeniami kanalizacji sanitarnej, od kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości, o średnicy 160 mm o łącznej długości 183,75 mb – 53 szt. Wybudowana kanalizacja umożliwi podłączenie przyległych nieruchomości do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, bez konieczności budowy zbiorników bezodpływowych.
Skip to content