994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Zębcowskiej

Przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Zębcowskiej”” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – www.wfosgw.poznan.pl


Kanalizacja sanitarna w rejonie ulicy Zębcowskiej została wybudowana z rur PVC kielichowych o średnicy 200mm, o łącznej długości 310,2 mb wraz z wyprowadzeniami kanalizacji sanitarnej, od kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości, z rur PVC o średnicy 160 mm o łącznej długości 94,45 mb – 22 szt. Wybudowana kanalizacja umożliwi podłączenie przyległych nieruchomości do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, bez konieczności budowy zbiorników bezodpływowych.

Skip to content