994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Ostrowa Wielkopolskiego, etap XII

Przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego, etap XII” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – www.wfosgw.poznan.pl

Kanalizacja sanitarna w ulicach: rejon ul. Grabowej, ul. Środkowa, ul. Cyprysowa, rejon ul. Zębcowskiej została wybudowana z rur PVC o średnicy 200mm o łącznej długości ok. 1.053 mb wraz z wyprowadzeniami kanalizacji sanitarnej, od kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości, o średnicy 160 mm o łącznej długości ok. 36 mb – 7 szt. Wybudowana kanalizacja umożliwi podłączenie przyległych nieruchomości do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, bez konieczności budowy zbiorników bezodpływowych.
Skip to content