994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Ostrowa Wielkopolskiego, etap XIV

Przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego, etap XIV” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – www.wfosgw.poznan.pl

Kanalizacja sanitarna w ulicach: rejon ul. Długiej, rejon ul. Azaliowej została wybudowana z rur PVC o średnicy 200mm o łącznej długości ok. 352 mb.
Wybudowana kanalizacja umożliwi podłączenie przyległych nieruchomości do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, bez konieczności budowy zbiorników bezodpływowych.

Skip to content