994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Ostrowa Wielkopolskiego, etap XV

Przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego, etap XV” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – www.wfosgw.poznan.pl

Kanalizacja sanitarna w ulicach: Osieckiej, Ferica, Jachotwa, Krakowska oraz rejon ul.: Olszowej, Zakątek, Zielnej, Głowackiego, Lewandowskiego została wybudowana z rur PVC o średnicy 200mm o łącznej długości ok. 1.205 mb wraz z wyprowadzeniami kanalizacji sanitarnej, od kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości, o średnicy 160 mm o łącznej długości ok. 47 mb – 14 szt.
Wybudowana kanalizacja umożliwi podłączenie przyległych nieruchomości do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, bez konieczności budowy zbiorników bezodpływowych.

Skip to content