994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Ostrowa Wielkopolskiego, etap XVI

Przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego, etap XVI” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – www.wfosgw.poznan.pl

Kanalizacja sanitarna w ulicach: Platynowej, Topolowej i Zębcowskiej została wybudowana z rur PVC o średnicy 200mm o łącznej długości ok. 307 mb wraz z wyprowadzeniami kanalizacji sanitarnej, od kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości, o średnicy 160 mm o łącznej długości ok. 94 mb – 14 szt.
Wybudowana kanalizacja umożliwi podłączenie przyległych nieruchomości do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, bez konieczności budowy zbiorników bezodpływowych.

Skip to content