994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Bez kategorii

Rozbudowa systemu wodociągowego dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w rej. ul. Przymiejskiej”.                                                                                                                                                                                                                             Decyzja MZD Opinia geotechniczna Projekt budowlany Plan zagospodarowania terenu Profil sw Pliki do pobrania Protokół ZUDP Przedmiar robót Węzły Projekt techniczny Technologia wykopu STWiOR SWZ Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty

Remont pośredni kogeneratora G1 produkcji MTU Onsite Energy typu MB3066L4 o mocy 192kW z wymianą bloku silnika.                                                                                                                                                                                                               Pliki do pobrania SWZ Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty

Rozbudowa systemu wodociągowego dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Wodnej” . Ekspertyza geologiczna Pliki do pobrania Projekt budowlany Projekt techniczny Przedmiar robot Specyfikacja techniczna SWZ Załączniki – uzgodnienia Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty

Rozbudowa systemu wodociągowego dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Gorzyckiej (od torów kolejowych do ul. Chłapowskiego)”. Decyzja MZD Decyzja PZD Geologia Projekt Budowlany Profil wodociągu Plan zagospodarowania terenu Pismo konserwator Pliki do pobrania Protokół ZUDP Przedmiar robót Technologia wykonania węzłów Projekt techniczny Technologia wykonania wykopu SWZ Uzg. PKP PGE Energetyka Kolejowa Uzg. PKP PLK Uzg PKP SA Uzg PKP Telkom Zaświadczenie UM Ostrów  Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty  

Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Burzowej”. Decyzja MZD Geologia ks technologia posadowienia rur ks technologia wykopu PB – PAB PB profil Ks1 w2 PB profil W PB – PZT PB profil Ks PB profil Ks1 w1 PB profil Ks1 w3 Profil Ks1 w4 PB PZT Pliki do pobrania Przedmiar ks Przedmiar ws PT STWiOR Ks STWiOR W sw technologia wykopu SWZ Węzły Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty

Remont pośredni kogeneratora G2 produkcji MTU Onsite Energy typu MB3066L4 o mocy 192kW z wymianą bloku silnika. Pliki do pobrania SWZ Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty

Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej w rej.ul. Niskiej” Plan zagospodarowania terenu Pliki do pobrania Profil sieci kanalizacyjnej Profil sieci wodociągowej Projekt architektoniczno-budowlany Projekt techniczny Projekt zagospodarowania terenu Przedmiar kanalizacji sanitarnej Przedmiar sieci wodociągowej Schemat hydrantu Schemat rury osłonowej Schemat studzienki 1000 Schemat węzłów wodociągowych SWZ Informacja z otwarcia ofertZawiadomienie o wyborze oferty

Rozbudowa systemu wodociągowego dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Komedy Trzcińskiego”. Projekt budowlany Pliki do pobrania Profil podłużny sw Przedmiar robót Plan zagospodarowania terenu STWiOR SWZ Węzły montażowe Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony z dnia 26.05.2023r. „Gospodarowanie ( transport i przetwarzanie) ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi (o kodzie 19 08 05 zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r w sprawie katalogu odpadów) wytwarzanymi na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie” SWZ pliki_do_pobrania Odpowiedzi na pytania z dnia 30.05.2023r.zał. do odpowiedzi na pytania – wyniki badań 2 zał. do odpowiedzi na pytania – wyniki badańzał. do odpowiedzi na pytania – zdjęcie osadów Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o odrzuceniu oferty Zawiadomienie o wyborze oferty

Rozbudowa systemu wodociągowego dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w rej. ul. Krotoszyńskiej”. Plan zagospodarowania terenu przyłącze Plan zagospodarowania terenu sw Projekt budowlany sw Projekt budowlany przyłącze Projekt zagospodarowania terenu sw Pliki do pobrania Profil przyłącze Profil sw Przedmiar robót przyłącze Przedmiar robót sw Projekt techniczny sw STWiOR sw SWZ technologia wykopu węzły Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie_o_wyborze_oferty   

Skip to content