994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Bez kategorii

Rozbudowa systemu wodociągowego dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Wodnej” . Ekspertyza geologiczna Pliki do pobrania Projekt budowlany Projekt techniczny Przedmiar robot Specyfikacja techniczna SWZ Załączniki – uzgodnienia Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty

Rozbudowa systemu wodociągowego dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Gorzyckiej (od torów kolejowych do ul. Chłapowskiego)”. Decyzja MZD Decyzja PZD Geologia Projekt Budowlany Profil wodociągu Plan zagospodarowania terenu Pismo konserwator Pliki do pobrania Protokół ZUDP Przedmiar robót Technologia wykonania węzłów Projekt techniczny Technologia wykonania wykopu SWZ Uzg. PKP …

PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 05.12.2023 Read More »

Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Burzowej”. Decyzja MZD Geologia ks technologia posadowienia rur ks technologia wykopu PB – PAB PB profil Ks1 w2 PB profil W PB – PZT PB profil Ks PB profil Ks1 w1 PB profil Ks1 …

Przetarg nieograniczony z dnia 17.11.2023r. Read More »

Remont pośredni kogeneratora G2 produkcji MTU Onsite Energy typu MB3066L4 o mocy 192kW z wymianą bloku silnika. Pliki do pobrania SWZ Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty

Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej w rej.ul. Niskiej” Plan zagospodarowania terenu Pliki do pobrania Profil sieci kanalizacyjnej Profil sieci wodociągowej Projekt architektoniczno-budowlany Projekt techniczny Projekt zagospodarowania terenu Przedmiar kanalizacji sanitarnej Przedmiar sieci wodociągowej Schemat hydrantu Schemat rury osłonowej Schemat studzienki 1000 …

PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 14.09.2023 Read More »

Rozbudowa systemu wodociągowego dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Komedy Trzcińskiego”. Projekt budowlany Pliki do pobrania Profil podłużny sw Przedmiar robót Plan zagospodarowania terenu STWiOR SWZ Węzły montażowe Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony z dnia 26.05.2023r. „Gospodarowanie ( transport i przetwarzanie) ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi (o kodzie 19 08 05 zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r w sprawie katalogu odpadów) wytwarzanymi na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie” SWZ pliki_do_pobrania Odpowiedzi na pytania z dnia 30.05.2023r.zał. do odpowiedzi na pytania – wyniki badań …

Przetarg nieograniczony z dnia 26.05.2023r. Read More »

Rozbudowa systemu wodociągowego dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w rej. ul. Krotoszyńskiej”. Plan zagospodarowania terenu przyłącze Plan zagospodarowania terenu sw Projekt budowlany sw Projekt budowlany przyłącze Projekt zagospodarowania terenu sw Pliki do pobrania Profil przyłącze Profil sw Przedmiar robót przyłącze Przedmiar robót sw Projekt techniczny sw STWiOR sw SWZ technologia wykopu …

PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 12.05.2023 Read More »

„Gospodarowanie ( transport i przetwarzanie) odpadem o kodzie 19 08 01 Skratki wytwarzanymi na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie i Przepompowni Głównej Ścieków w Ostrowie Wielkopolskim” Pliki do pobrania SWZ Pliki do pobrania 2 – Modyfikacja załącznika nr 1 SWZ – Modyfikacja nr 1Odpowiedzi na pytania z dnia 30.01.2023 r. Odpowiedzi na pytania z dnia …

PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 30.01.2023 Read More »

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w. ul. Krotoszyńskiej i Głowackiego” geologia pliki do pobrania profil ks profil wyprowadzeń ks przedmiar PT-starosta PT-wojewoda PZT-1 PZT-2 specyfikacja techniczna SWZ_krotosz technologia posadowienia rur technologia wykopu uzgodnienia Odpowiedź na pytanie z dnia 28.10.2022 Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze …

PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 18.10.2022 Read More »

Skip to content