994
ZGŁOŚ AWARIĘ

NASZE INWESTYCJE

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Ostrowa Wlkp. do rzeki Ołobok – budowa rowu retencyjnego oraz kolektora deszczowego 2x1200mm przy ul. Osadniczej. Umowa podpisana w kwietniu 2020r. Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje: wykonanie dwóch kolektorów z rur żelbetowych o średnicy 1200mm, łączonych na uszczelki, o długości 277,5m każdy, …

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych Read More »

Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej w Ostrowie Wielkopolskim. Umowa podpisana w kwietniu 2020r. Zamówienie obejmuje wykonanie bezwykopowej naprawy wkładem elastycznym z tkaniny technicznej nasyconej żywicami termoutwardzalnymi lub żywicami utwardzanymi promieniami UV kanału deszczowego o wymiarach przekroju poprzecznego Ø300mm  oraz kanału sanitarnego …

Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej Read More »

Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej od W7-W9 i kanalizacji sanitarnej od S6-P10 w ul.  Sopockiej”. Umowa podpisana w marcu 2020r. Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje: wykonanie sieci wodociągowej z rur PE o średnicy 125mm – długość 104,0 …

Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej Read More »

Rozbudowa systemu wodociągowego Rozbudowa systemu wodociągowego dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie „Budowa sieci  wodociągowej w ul. Matejki”. Umowa podpisana w marcu 2020r. Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje: wykonanie sieci wodociągowej z rur PE o średnicy 125mm – długość 82,0 m

Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Żniwnej”. Umowa podpisana w marcu 2020r. Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje: wykonanie sieci wodociągowej z rur PE o średnicy 125mm – długość 66,0 m, wykonanie kanalizacji sanitarnej …

Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej Read More »

System monitoringu przepływu ścieków „Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi w tym kanalizacją deszczową obejmujące: system monitoringu przepływu ścieków”. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach: -osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działania 2.3 …

System monitoringu przepływu ścieków Read More »

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Ostrowa Wlkp. do rzeki Ołobok – zabudowa separatorów na wylocie kanalizacji deszczowej do Strugi Ostrowskiej oraz odbudowa, regulacja i umocnienie koryta Strugi Ostrowskiej. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego do …

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych Read More »

Budowa hali pod urządzenie suszące wraz z instalacją suszenia osadów ściekowych Zadanie w formule zaprojektuj i wybuduj pn.: „Zagospodarowanie osadów ściekowych – obejmujące procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwienie: Budowa hali pod urządzenie suszące wraz z instalacją suszenia osadów ściekowych”. Powyższe zadanie jest jednym z trzech największych realizowanych w ramach …

Budowa hali pod urządzenie suszące wraz z instalacją suszenia osadów ściekowych Read More »

Zakup samochodu specjalistycznego ssąco-płuczącego „Zakup samochodu specjalistycznego ssąco-płuczącego do czyszczenia i udrażniania  kanalizacji sanitarnej”.   Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach: -osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, …

Zakup samochodu specjalistycznego ssąco-płuczącego Read More »

Aplikacja zarządzająca strukturą sieci wodno-kanalizacyjnej w oparciu o GIS „Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi w tym  kanalizacją deszczową obejmujące: aplikację zarządzającą strukturą sieci wodno-  kanalizacyjnej w oparciu o GIS.” Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach: -osi priorytetowej …

Aplikacja zarządzająca strukturą sieci wodno-kanalizacyjnej w oparciu o GIS Read More »

Skip to content