Oferta pracy Wodkan Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie  Wielkopolskim zatrudni pracownika: – stanowisko:  laborant, – wymagane wykształcenie: wyższe chemiczne – wymagane prawo jazdy kat. B – czas wykonywania pracy: okres próbny, – wynagrodzenie miesięczne : 3900,00zł brutto Zakres obowiązków: kontrola jakości wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym na stacji uzdatniania wody, ujęciach i końcówkach sieci, wykonywanie oznaczeń fizykochemicznych wody w niezbędnych do prowadzenia prawidłowej eksploatacji sieci uzdatniania wody, wykonywanie usług zewnętrznych w zakresie oznaczeń fizykochemicznych i bakteriologicznych wody, kontrola jakości ścieków pod względem fizykochemicznym na oczyszczalni ścieków zgodnie z pozwoleniem wodno prawnym, wykonywanie oznaczeń fizykochemicznych ścieków i osadów ściekowych niezbędnych przy obsłudze technologicznej mechaniczno-biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków, wykonywanie badań mikroskopowych osadu czynnego, wykonywanie usług zewnętrznych w zakresie oznaczeń fizykochemicznych ścieków, nadzór nad sprzętem w laboratorium, prowadzenie kart eksploatacji sprzętu w laboratorium, kalibracja sprzętu w laboratorium, przyjmowanie zleceń,. opracowywanie procedur badawczych oraz instrukcji, przeprowadzanie przeglądów zleceń, pobór próbek do badań, przyjmowanie próbek, kodowanie próbek, sporządzanie sprawozdań z badań, utrzymanie porządku na stanowisku pracy, sporządzenie sprawozdań statystycznych, kierowanie pojazdami służbowymi do 3,5 tony w celu dojazdu na miejsce poboru próbek wody i ścieków na terenie miasta, dojazd do obiektów Spółki, podnoszenie ciężkiego autosamplera z próbkami.