994
ZGŁOŚ AWARIĘ

PRZETARGI 2017

Przetarg nieograniczony z dnia 29.12.2017 Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Przeskok”. Karta otworu 1 Karta otworu 2 Karta otworu 3 Mapa sytuacyjna Mapa dokumentacyjna geologia Opinia geotechniczna Opis techniczny Pliki do pobrania Profil ks Profil sw Profil wyprowadzenia ks …

Przetarg nieograniczony z dnia 29.12.2017 Read More »

Przetarg nieograniczony z dnia 08.12.2017 „Wymiana rurociągu wodociągowego wraz z przyłączami wodociągowymi w Ostrowie Wielkopolskim w ul. Traugutta od nr 65 do ul. Krotoszyńskiej”. Opis techniczny Plan sytuacyjny Pliki do pobrania Profil podłużny przyłączy ul. Powstańców Śląskich Profil podłużny przyłączy ul.Traugutta Profil podłużny sw Przedmiar robót – przyłącza Przedmiar robót- sw Schematy węzłów SWZ Zestawienie …

Przetarg nieograniczony z dnia 08.12.2017 Read More »

Przetarg nieograniczony z dnia 27.10.2017 Gospodarowanie (załadunek, transport i przetwarzanie) ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi (o kodzie 19 08 05 zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów) wytwarzanymi na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie. SWZ Pliki do pobrania Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy i odrzuceniu oferty Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie o cenę z dnia 05.10.2017 Usługa biegłego rewidenta. Pliki do pobrania SWZ Odpowiedzi na pytania z dnia 11.10.2017r. Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony z dnia 03.10.2017 Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Budowlanych”. Geologia Mapa ewidencyjna Mapa sytuacyjna Opis techniczny Pliki do pobrania Profil podłużny ks-1.1 Profil podłużny ks-1 Profil podłużny sw 1 Profil podłużny sw 2 Przedmiar robót Specyfikacja techniczna …

Przetarg nieograniczony z dnia 03.10.2017 Read More »

Przetarg nieograniczony z dnia 02.10.2017 Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Klasztornej i Strzeleckiej”. Mapa sytuacyjna Opis techniczny Pliki do pobrania Profil podłużny ks Profil podłużny sw Przedmiar robót Specyfikacja techniczna SWZ Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony z dnia 02.10.2017 „Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w Ostrowie Wielkopolskim w ul. Wysockiej”. Opis techniczny etap II Opis techniczny etap I Mapa poglądowa etap II Mapa poglądowa etap I Mapa sytuacyjna etap I Mapa sytuacyjna etap II Pliki do pobrania Profil podłużny etap I Profil podłużny etap II Przedmiar robót …

Przetarg nieograniczony z dnia 02.10.2017 Read More »

Przetarg nieograniczony z dnia 12.09.2017 Rozbudowa systemu wodociągowego  dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Agrestowej”. Geologia Dokumenty formalno-prawne Mapa ewidencyjna Mapa sytacyjna Opis techniczny Pliki do pobrania Profil podłużny W-2 Profil wodociągu Przedmiar robót STWiOR SWZ Technologia węzłów wodociągowych Technologia wykopu uzgodnienie GAZ-SYSTEM S.A. Zestawienie kształtek Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony z dnia 06.09.2017 Budowa sieci wodociągowej i wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej w ul. Wesołej i Pogodnej. Dokumenty Geologia Mapa sytuacyjna Opis techniczny Pliki do pobrania Profil sw Przedmiar robót Wyprowadzenia ks STWiOR ks STWiOR sw SWZ Technologi wykopu Technologia posadowienia rur PVC Węzły wodociągowe Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony z dnia 04.09.2017 Modernizacja dachu na budynku administracyjno – warsztatowym na Stacji Uzdatniania Wody. Przedmiar robót SWZ Pliki do pobrania  Zawiadomienie o wyborze oferty

Skip to content