994
ZGŁOŚ AWARIĘ

PRZETARGI 2017

Przetarg nieograniczony z dnia 29.12.2017 Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Przeskok”. Karta otworu 1 Karta otworu 2 Karta otworu 3 Mapa sytuacyjna Mapa dokumentacyjna geologia Opinia geotechniczna Opis techniczny Pliki do pobrania Profil ks Profil sw Profil wyprowadzenia ks Przedmiar robót Przekroj geotechniczny STWiOR ks STWiOR sw SWZ Technologia posadowienia rur Technologia wykopu Technologia wykonania węzłów Załączniki Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony z dnia 08.12.2017 „Wymiana rurociągu wodociągowego wraz z przyłączami wodociągowymi w Ostrowie Wielkopolskim w ul. Traugutta od nr 65 do ul. Krotoszyńskiej”. Opis techniczny Plan sytuacyjny Pliki do pobrania Profil podłużny przyłączy ul. Powstańców Śląskich Profil podłużny przyłączy ul.Traugutta Profil podłużny sw Przedmiar robót – przyłącza Przedmiar robót- sw Schematy węzłów SWZ Zestawienie podstawowych materiałów Zestawienie przyłączy Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony z dnia 27.10.2017 Gospodarowanie (załadunek, transport i przetwarzanie) ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi (o kodzie 19 08 05 zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów) wytwarzanymi na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie. SWZ Pliki do pobrania Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy i odrzuceniu oferty Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie o cenę z dnia 05.10.2017 Usługa biegłego rewidenta. Pliki do pobrania SWZ Odpowiedzi na pytania z dnia 11.10.2017r. Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony z dnia 03.10.2017 Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Budowlanych”. Geologia Mapa ewidencyjna Mapa sytuacyjna Opis techniczny Pliki do pobrania Profil podłużny ks-1.1 Profil podłużny ks-1 Profil podłużny sw 1 Profil podłużny sw 2 Przedmiar robót Specyfikacja techniczna ks Specyfikacja techniczna sw SWZ Technologia odtworzenia nawierzchni Technologia posadowienia rur Technologia węzłów wodociągowych Technologia wykonania wykopu Uzgodnienia Zestawienie elementów studni rewizyjnych Zestawienie kształtek wodociągowych Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony z dnia 02.10.2017 Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Klasztornej i Strzeleckiej”. Mapa sytuacyjna Opis techniczny Pliki do pobrania Profil podłużny ks Profil podłużny sw Przedmiar robót Specyfikacja techniczna SWZ Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony z dnia 02.10.2017 „Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w Ostrowie Wielkopolskim w ul. Wysockiej”. Opis techniczny etap II Opis techniczny etap I Mapa poglądowa etap II Mapa poglądowa etap I Mapa sytuacyjna etap I Mapa sytuacyjna etap II Pliki do pobrania Profil podłużny etap I Profil podłużny etap II Przedmiar robót etap I Przedmiar robót etap II Schemat studzienka etap II STWiOR 1.Wymagania ogólne STWiOR 2.Roboty ziemne STWiOR 3.Roboty montażowe wodoc. STWiOR 4.Przecisk hydrauliczny niesterowany STWiOR 5.Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni drogowych SWZ Uzgodnienia Węzły etap I Węzły etap II Odpowiedzi na pytania z dnia 09.10.2017r. Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony z dnia 12.09.2017 Rozbudowa systemu wodociągowego  dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Agrestowej”. Geologia Dokumenty formalno-prawne Mapa ewidencyjna Mapa sytacyjna Opis techniczny Pliki do pobrania Profil podłużny W-2 Profil wodociągu Przedmiar robót STWiOR SWZ Technologia węzłów wodociągowych Technologia wykopu uzgodnienie GAZ-SYSTEM S.A. Zestawienie kształtek Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony z dnia 06.09.2017 Budowa sieci wodociągowej i wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej w ul. Wesołej i Pogodnej. Dokumenty Geologia Mapa sytuacyjna Opis techniczny Pliki do pobrania Profil sw Przedmiar robót Wyprowadzenia ks STWiOR ks STWiOR sw SWZ Technologi wykopu Technologia posadowienia rur PVC Węzły wodociągowe Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony z dnia 04.09.2017 Modernizacja dachu na budynku administracyjno – warsztatowym na Stacji Uzdatniania Wody. Przedmiar robót SWZ Pliki do pobrania  Zawiadomienie o wyborze oferty

Skip to content