994
ZGŁOŚ AWARIĘ

PRZETARGI 2018

Przetarg nieograniczony z dnia 17.12.2018 „Modernizacja rurociągów tłocznych 2xDn600 doprowadzających ścieki z Przepompowni Głównej do Oczyszczalni Ścieków” – UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach programu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach: -osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działania …

Przetarg nieograniczony z dnia 17.12.2018 Read More »

Przetarg nieograniczony z dnia 07.12.2018 „Dostawa wodomierzy do wody zimnej”. Pliki do pobrania SWZ Załącznik 1 Zawiadomienie_o_wyborze_oferty

Przetarg nieograniczony z dnia 15.11.2018 Rozbudowa systemu wodociągowego i kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rej. ul. Grabowskiej”. Kanalizacja sanitarna przedmiar Mapa_sytuacyjna Pliki do pobrania Profil ks Profil sw Projekt budowlany – sieć wodoc. i kanaliz. ul. Grabowska dz.2,9,40-5 do 40-7 Sieć wodociągowa – przedmiar Specyfikacja …

Przetarg nieograniczony z dnia 15.11.2018 Read More »

Przetarg nieograniczony z dnia 09.11.2018 Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski w ulicy: Bałtycka, Łódzka, Danysza, Lubelska, Krakowska, Śląska, Opolska. Decyzja środowiskowa ze zmianą geologia Ogłoszenie o zamówieniu Opis techniczny Profil podłużny kanału ul. Bałtycka Profil podłużny kanału ul. Lubelska Profil podłużny kanału ul. Łódzka Profil podłużny kanału ul. Opolska Profil podłużny …

Przetarg nieograniczony z dnia 09.11.2018 Read More »

Przetarg nieograniczony z dnia 08.11.2018  „Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi w tym kanalizacją deszczową obejmujące: system monitoringu przepływu wody”. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach programu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach: -osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działania …

Przetarg nieograniczony z dnia 08.11.2018 Read More »

Przetarg nieograniczony z dnia 29.10.2018 „Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi w tym kanalizacją deszczową obejmujące: system monitoringu przepływu wody”. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach programu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach: -osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działania …

Przetarg nieograniczony z dnia 29.10.2018 Read More »

Przetarg nieograniczony z dnia 18.10.2018 Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski w ulicy: Dobrej. Budowa sieci wodociągowej w ul. Dobrej. Mapa  sytuacyjna Ogłoszenie o zamówieniu Opis techniczny Pliki do pobrania Profil podłużny ks 1 Profil podłużny ks 2 Profil podłużny ws Profil podłużny wyprowadzeń ks 1 Profil podłużny wyprowadzeń ks 2 Przedmiar …

Przetarg nieograniczony z dnia 18.10.2018 Read More »

Przetarg nieograniczony z dnia 09.10.2018 Budowa  sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Ostrowie Wielkopolskim w ul. Towarowej. Hydrant Mapa przyłącza Mapa sieć Opinia Geotechniczna Opis_techniczny_przyłącza Opis_techniczny_sieć Pliki do pobrania Profil sieć Przedmiar przyłącza Przedmiar sieć Przyłącze 1 Przyłącze 2 Przyłącze 3 Przyłącze 4 Studnia wodomierzowa STWiOR SWZ Węzły Wodomierz Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony z dnia 08.10.2018 Budowa  sieci wodociągowej wraz z remontem przyłączy w Ostrowie Wielkopolskim w ul. Wigury. Badania warunków gruntowo-wodnych Mapa ewidencyjna Mapa sytuacyjna przyłącza Mapa sytuacyja sw Opis techniczny przyłącza Opis techniczny sw Pliki do pobrania Profil podłużny przyłączy Profil podłużny sw (skrzyżowanie z ul. Kantaka) Profil podłużny sw Przedmiar robót przyłącza Przedmiar …

Przetarg nieograniczony z dnia 08.10.2018 Read More »

Przetarg nieograniczony z dnia 02.10.2018 Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski w ulicy: Migdałowej. Budowa sieci wodociągowej w ul. Migdałowej. Geologia Migdałowa Mapa sytuacyjna Ogłoszenie o zamówieniu Opis techniczny Pliki do pobrania Profil podłużny kanału sanitarnego Profil podłużny wodociągu Profil podłużny wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej Przedmiar SIWZ Specyfikacja techniczna ks Specyfikacja techniczna woda …

Przetarg nieograniczony z dnia 02.10.2018 Read More »

Skip to content