994
ZGŁOŚ AWARIĘ

PRZETARGI 2020

Przetarg nieograniczony z dnia 31.12.2020 Zagospodarowanie osadów ściekowych – obejmujące procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwienie: Hakowiec do transportu suszu do spalarni. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach: -osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, …

Przetarg nieograniczony z dnia 31.12.2020 Read More »

Przetarg nieograniczony z dnia 31.12.2020 „Sukcesywna dostawa oleju napędowego”. Pliki do pobrania SWZ  Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony z dnia 18.12.2020 „Dostawa wodomierzy do wody zimnej”. Pliki do pobrania SWZ Załącznik nr 1 Modyfikacja SWZ Odpowiedź na pytanie z dnia 23.12.2020r. Odpowiedź na pytanie z dnia 28.12.2020r. Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony z dnia 02.12.2020 Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej”. Opis techniczny Plan zagospodarowania terenu Pliki do pobrania Profil podłużny ks Profil podłużny sw Przedmiar robót ks Przedmiar robót sw Schematy węzłów wodociągowych Studnia betonowa STWiOR ks STWiOR …

Przetarg nieograniczony z dnia 02.12.2020 Read More »

Przetarg nieograniczony z dnia 16.11.2020 Gospodarowanie (załadunek, transport i przetwarzanie) ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi (o kodzie 19 08 05 zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów) wytwarzanymi na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie. Pliki do pobrania SWZ Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony z dnia 13.11.2020 Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej w ul. Dobrej i ul. Łamanej”. Decyzja MZD Geologia Mapa sytuacyjna cześć I Mapa sytuacyjna cześć II Ogłoszenie o zamówieniu Opis techniczny Pliki do pobrania Profil podłużny ks 1 Profil podłużny …

Przetarg nieograniczony z dnia 13.11.2020 Read More »

Przetarg nieograniczony z dnia 29.09.2020 Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicy Wiosny Ludów oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Mapa sytuacyjna ks kd Wiosny Ludów Mapa sytuacyjna ks ul. Rowińskiego Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Wiosny Ludów KD raport inspekcji Wiosny Ludów KS raport z inspekcji cz 2 Wiosny …

Przetarg nieograniczony z dnia 29.09.2020 Read More »

Przetarg nieograniczony z dnia 27.08.2020 Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej w ul. Poligonowej i w rej. ul. Poligonowej”. Decyzja MZD Plan zagospodarowania terenu Ogłoszenie o zamówieniu Opinia geotechniczna Opis techniczny Pliki do pobrania Profil podłużny ks S2 do S5 Profil podłużny …

Przetarg nieograniczony z dnia 27.08.2020 Read More »

Przetarg nieograniczony z dnia 21.08.2020 Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej w rej. ul. Nowa Krępa”. Geologia Projekt zagospodarowania terenu Ogłoszenie o zamówieniu Opis techniczny Pliki do pobrania Profil podłużny ks Profil podłużny sw Profil wyprowadzeń ks Przedmiar ks Przedmiar sw SIWZ …

Przetarg nieograniczony z dnia 21.08.2020 Read More »

Przetarg nieograniczony z dnia 15.07.2020 Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej w rej. ul. Wiśniowej i Słowikowej”. Geologia Plan zagospodarowania terenu 1 Plan zagospodarowania terenu 2 Ogłoszenie o zamówieniu Opis techniczny Pliki do pobrania Profil podłużny ks Profil podłużny ks wyprowadzenia Profil …

Przetarg nieograniczony z dnia 15.07.2020 Read More »

Skip to content