994
ZGŁOŚ AWARIĘ

PRZETARGI 2020

Przetarg nieograniczony z dnia 31.12.2020 Zagospodarowanie osadów ściekowych – obejmujące procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwienie: Hakowiec do transportu suszu do spalarni. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach: -osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-202 Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ zał. 1-6 Wzór formularzy zał. 7 OPZ zał. 8 Wzór Umowy Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony z dnia 31.12.2020 „Sukcesywna dostawa oleju napędowego”. Pliki do pobrania SWZ  Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony z dnia 18.12.2020 „Dostawa wodomierzy do wody zimnej”. Pliki do pobrania SWZ Załącznik nr 1 Modyfikacja SWZ Odpowiedź na pytanie z dnia 23.12.2020r. Odpowiedź na pytanie z dnia 28.12.2020r. Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony z dnia 02.12.2020 Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej”. Opis techniczny Plan zagospodarowania terenu Pliki do pobrania Profil podłużny ks Profil podłużny sw Przedmiar robót ks Przedmiar robót sw Schematy węzłów wodociągowych Studnia betonowa STWiOR ks STWiOR sw SWZ Uzgodnienia Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony z dnia 16.11.2020 Gospodarowanie (załadunek, transport i przetwarzanie) ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi (o kodzie 19 08 05 zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów) wytwarzanymi na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie. Pliki do pobrania SWZ Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony z dnia 13.11.2020 Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej w ul. Dobrej i ul. Łamanej”. Decyzja MZD Geologia Mapa sytuacyjna cześć I Mapa sytuacyjna cześć II Ogłoszenie o zamówieniu Opis techniczny Pliki do pobrania Profil podłużny ks 1 Profil podłużny ks 2 Profil podłużny wody Profile podłużne ks_wyprowadzenia 1 Profile podłużne ks_wyprowadzenia 2 Przedmiar Schematy węzłów montażowych SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Uzgodnienie GAZ Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty 

Przetarg nieograniczony z dnia 29.09.2020 Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicy Wiosny Ludów oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Mapa sytuacyjna ks kd Wiosny Ludów Mapa sytuacyjna ks ul. Rowińskiego Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Wiosny Ludów KD raport inspekcji Wiosny Ludów KS raport z inspekcji cz 2 Wiosny Ludów KS raport z inspekcji Pliki do pobrania Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony z dnia 27.08.2020 Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej w ul. Poligonowej i w rej. ul. Poligonowej”. Decyzja MZD Plan zagospodarowania terenu Ogłoszenie o zamówieniu Opinia geotechniczna Opis techniczny Pliki do pobrania Profil podłużny ks S2 do S5 Profil podłużny ks Si do S10 Profil podłużny sw W1 do W10 Profil podłużny sw W4 do W13 Profil podłużny wyprowadzeń ks K1 do K11 Profil podłużny wyprowadzeń ks K12 do K23 Przedmiar robót Schematy węzłów montażowych SIWZ STWiOR Odpowiedź na pytanie z dnia 02.09.2020r. Informacja z otwarcia ofert. Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony z dnia 21.08.2020 Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej w rej. ul. Nowa Krępa”. Geologia Projekt zagospodarowania terenu Ogłoszenie o zamówieniu Opis techniczny Pliki do pobrania Profil podłużny ks Profil podłużny sw Profil wyprowadzeń ks Przedmiar ks Przedmiar sw SIWZ STWiOR ks STWiOR sw Technologia posadowienia rur Technologia studni rewizyjnej Technologia węzłów wodociągowych Technologia wykopu Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony z dnia 15.07.2020 Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej w rej. ul. Wiśniowej i Słowikowej”. Geologia Plan zagospodarowania terenu 1 Plan zagospodarowania terenu 2 Ogłoszenie o zamówieniu Opis techniczny Pliki do pobrania Profil podłużny ks Profil podłużny ks wyprowadzenia Profil podłużny sw Przedmiar robót Schematy węzłów montażowych SIWZ STWiOR Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie_o_wyborze_oferty

Skip to content