994
ZGŁOŚ AWARIĘ

PRZETARGI 2021

Przetarg nieograniczony z dnia 22.12.2021 „Dostawa wodomierzy do wody zimnej”. Pliki do pobrania SWZ Załącznik nr 4 – Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Informacja z otwarcia ofert  Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony z dnia 17.12.2021 „Sukcesywna dostawa oleju napędowego”. Pliki do pobrania SWZ Odpowiedź na pytanie z dnia 22.12.2021r. Modyfikacja Pliki do pobrania Modyfikacja SWZ Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty    

Przetarg nieograniczony z dnia 27.10.2021 Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej w rej. ul. Nowa Krępa”. Geologia Plan zagospodarowania terenu Opis techniczny Pliki do pobrania Profil ks Profil sw Przedmiar robót ks Przedmiar robót sw STWiOR ks STWIOR sw SWZ technologia węzłów Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony z dnia 14.10.2021 Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki”. Projekt zagospodarowania terenu Przekroje rur Profil podłużny Geologia Opis techniczny Pliki do pobrania Przedmiar robót STWiOR SWZ Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony z dnia 06.10.2021 Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej w rej. ul. Lipowej”. Decyzja MZD Geologia Plan zagospodarowania terenu Pliki do pobrania Profil ks Profil sw Projekt budowlany Przedmiar robót sw Przedmiar robót ks STWiOR ks STWiOR sw SWZ Węzły sw Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony z dnia 23.09.2021 Rozbudowa systemu wodociągowego dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Końcowa”. Geologia Plan zagospodarowania terenu Opis techniczny Pliki do pobrania Profil podłużny Przedmiar robót Specyfikacja techniczna SWZ Technologia węzłów wodociagowych Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony z dnia 23.09.2021 Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej w rej. ul. Kamiennej”. Badania gruntowo wodne Plan zagospodarowania terenu Opis techniczny Pliki do pobrania Profil ks Profil sw Przedmiar robót ks Przedmiar robót sw STWiOR KS STWiOR SW SWZ Technologia kaskady Węzły Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony z dnia 21.09.2021 – UNIEWAŻNIONY Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej w rej. ul. Lipowej”. Decyzja MZD Geologia Plan zagospodarowania terenu Pliki do pobrania Profil ks Profil sw Projekt budowlany Przedmiar robót ks Przedmiar robót sw STWiOR ks STWiOR sw SWZ Węzły sw Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Przetarg nieograniczony z dnia 03.09.2021 Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej w rej. ul. Długiej”. Geologia Opis techniczny Pliki do pobrania Profil podłużny ks Profil podłużny sw Projekt zagospodarowania terenu Przedmiar robót ks Przedmiar robót sw Przekroje rur Specyfikacja techniczna ks Specyfikacja techniczna sw SWZ Technologia posadowienia rury Technologia węzłów wodociągowych Technologia wykopu Zabudowa studni na kanale Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o odrzuceniu oferty Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony z dnia 20.08.2021 Zakup energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. dla wodkan Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim. SWZ Załącznik nr 1 – formularz oferty Załącznik nr 2 – JEDZ Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia Załącznik nr 4 – Oświadczenie o aktualności JEDZ Załącznik nr 5 – Udostępnienie zasobów Załącznik nr 6 – Wykaz dostaw Załącznik nr 7 – Ogłoszenie o zamówieniu Załącznik nr 8a – OPZ – część nr 1 Załącznik nr 8b – OPZ – część nr 2 Modyfikacja nr 1 SWZ – modyfikacji uległ termin związania ofertą Modyfikacja Załącznika nr 1 – formularz oferty Sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu Odpowiedź na pytanie nr 1 Modyfikacja nr 2 SWZ Modyfikacja nr 2 Załącznika nr 1 – formularz oferty Sprostowanie nr 2 Ogłoszenia o zamówieniu Odpowiedzi na pytania nr 2 Modyfikacja Załącznika nr 3 – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia Odpowiedź na pytanie nr 3 Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Informacja z otwarcia ofert Odrzucenie oferty i unieważnienie postępowania – CZĘŚĆ II Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – CZĘŚĆ I Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ID postępowania z miniPortalu: ba1e3080-04bc-4ccc-8b91-1f07b54f0d7eLink postępowania z miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ba1e3080-04bc-4ccc-8b91-1f07b54f0d7e

Skip to content