994
ZGŁOŚ AWARIĘ

PRZETARGI 2022

„Dostawa wodomierzy do wody zimnej”. Pliki do pobrania SWZ Załącznik nr 1 do Umowy Załącznik nr 4 – Szczegółowy zakres przedmiotu umowyInformacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty

Renowacja sieci wodociągowej w ul. Królowej Jadwigi od ul. Słowackiego do ul. Reymontaw Ostrowie Wielkopolskim. Przebudowa przyłączy wodociągowych w ul. Królowej Jadwigi od ul. Słowackiego do ul. Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim. Opinia geotechniczna Projekt zagospodarowania terenu Pliki do pobrania Przedmiar robót sw Przedmiar robót przyłącza Projekt techniczny sw Projekt techniczny przyłącza STWiOR SWZ Uzgodnienia Odpowiedź na pytanie z dnia 08.12.2022r. Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty

Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Czereśniowej” geologia pliki do pobrania profil kanalizacji sanitarnej profil wodociągu PRZEDMIAR kanalizacja sanitarna przedmiar sw PT opis techniczny PZT ST ks ST woda SWZ_czeres technologia posadowienia rur technologia wykopu uzgodnienia węzłyInformacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty

Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kanarkowej i ul. Pawiej”. Geologia Pliki do pobrania Projekt budowlany Projekt techniczny Przedmiar robót ks Przedmiar robót sw Plan zagospodarowania terenu Profil podłużny sw Profil podłużny ks Profil podłużny wyprowadzeń ks Technologia węzłów wodociągowych Technologia posadowienia rur Technologia wykonania wykopu Technologia kaskady wewnętrznej STWiOR ks STWiOR sw SWZ Ugodnienia Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w. ul. Krotoszyńskiej i Głowackiego” geologia pliki do pobrania profil ks profil wyprowadzeń ks przedmiar PT-starosta PT-wojewoda PZT-1 PZT-2 specyfikacja techniczna SWZ_krotosz technologia posadowienia rur technologia wykopu uzgodnienia Odpowiedź na pytanie z dnia 28.10.2022 Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty  

Rozbudowa systemu wodociągowego dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Kaszubskiej”. Wymiana, przebudowa i przełączanie przyłączy wodociągowych w ul. Kaszubskiej. decyzja MZD geologia PB – BIOZ SW PB -PAB SW PB -PZT SW PB SW profil1 PB SW profil2 PB SW rys 05 PB SW węzły PB SW mapa pliki do pobrania przedmiar przyłącza przedmiar sw PT SW PW PW opis PW PW rys 01 PW PW rys 02 PW PW rys 03 PW PW rys 06 PW PW rys 10 PW PW rys 11 PW PW rys 12 PW PW rys 13 PW PW rys 14 PW PW rys 15 PW PW rys 17 PW PW rys 18 PW PW rys 19 PW PW rys 20 PW PW rys 21 PW PW rys 22 PW PW rys 23 PW PW rys 24 PW PW rys 25 PW PW rys 26 PW PW rys 27 PW PW rys 28 PW PW rys 29 PW PW rys 31 PW PW rys 32 PW PW rys 33 PW PW rys 34 PW PW rys 35 PW PW rys 37 PW PW rys 39 PW PW rys 40 PW PW rys 41 PW PW rys 42 PW PW rys 04 PW PW rys 05 PW PW rys 07 PW PW rys 08 PW PW rys 09 PW PW rys 30 PW PW rys 36 PW PW rys 43 PW PW rys 16 PW PW rys 38 STWiOR W SWZ_kaszub Odpowiedź na pytanie z dnia 20.10.2022Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty 

Zakup energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. dla WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim. SWZ Zalacznik nr 1 – Formularz oferty Załącznik nr 2 – JEDZ Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy Załącznik nr 4 – Oświadczenie o aktualności JEDZ Załącznik nr 5 – Udostępnienie zasobów Załącznik nr 6 – Wykaz dostaw Załącznik nr 7 – Ogłoszenie o zamówieniu Załącznik nr 8a – Opis_przedmiotu-zamowienia-PPE Załącznik nr 8b – Opis-przedmiotu-zamowienia-PPE Załącznik nr 8c – Opis przedmiotu zamowienia – Plan sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej wytworzonej przez Zamawiającego Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Informacja z otwarcia ofertZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ID postępowania z miniPortalu: d097d416-adb1-4fc8-a7cc-c5117eca4fd9Link postępowania z miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/dd39c428-3848-487b-9fa6-1985cd8f1bfa

Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rej. ul. Uroczej i Pruślińskiej ” decyzja MZD geologia ks przedmiar PB – PAB PB profil ks PB profil w PB PZT MAPA PB – PZT PB węzły pliki do pobrania PT STWiOR Ks STWiOR W SWZ woda przedmiar Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Niskiej”. Decyzja MZD Geologia Projekt budowlany Projekt zagospodarowania terenu Projekt zagospodarowania terenu – Mapa Pliki do pobrania Profil ks Profil przyłącza ks – przykład Przedmiar robót Projekt techniczny STWiOR SWZ Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty

Rozbudowa systemu wodociągowego dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Włościańskiej i Rataja”. Geologia Pliki do pobrania Profil podłużny Projekt budowlany Projekt techniczny Przedmiar robót Plan zagospodarowania terenu 1 Plan zagospodarowania terenu 2 STWiOR SWZ Technologia węzłów Uzgodnienie PSG Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty

Skip to content