994
ZGŁOŚ AWARIĘ

PRZETARGI 2022

Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej w ul. Aroniowej”. Geologia Opis budowlany Opis techniczny Pliki do pobrania Profil ks Profil sw Plan zagospodarowania terenu STWiOR ks STWiOR sw SWZ Technologia węzłów Technologia wykopu ks Technologia wykopu sw Zestawienie studni betonowych Przedmiar  robót …

Przetarg nieograniczony z dnia 27.06.2022 Read More »

Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej w ul. Maczka”. Decyzja MZD Przedmiar robót ks Przedmiar robót sw Projekt budowlany Pliki do pobrania Profil ks Profil sw Projekt techniczny Plan zagospodarowania terenu STWiOR ks STWiOR se SWZ Węzły Wyprowadzenie ks Geologia Informacja z …

Przetarg nieograniczony z dnia 08.06.2022 Read More »

Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej w ul. Cyprysowej”. Decyzja MZD Geologia Opis budowlany  Opis techniczny  Pliki do pobrania Profil sanitarny Profil wodociągowy Przedmiar robót ks Przedmiar robót sw Projekt zagospodarowania terenu STWiOR ks STWiOR sw SWZ Technologia węzłów Technologia wykopu Technologia …

Przetarg nieograniczony z dnia 03.06.2022-3 Read More »

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łamana”. Decyzja MZD  Plan zagospodarowania terenu Projekt budowlany Pliki do pobrania Profil ks Przedmiar robót Przykład profili, wyprowadzenia ks STWiOR SWZ Technologia posadowienia rur Technologia wykopu Geologia Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty

Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej w ul. Wrocławskiej”. Geologia Plan zagospodarowania terenu Opis techniczny Pliki do pobrania Posadowienie rur Profil ks Profil sw Profil wyprowadzenia ks Przedmiar robót STWiOR ks STWiOR sw SWZ Technologia węzłów Technologia włączenia do ks Zestawienie elementów …

Przetarg nieograniczony z dnia 03.06.2022-1 Read More »

PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 30.05.2022 „Gospodarowanie ( transport i przetwarzanie) ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi (o kodzie 19 08 05 zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r w sprawie katalogu odpadów) wytwarzanymi na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie”. SWZ Pliki do pobrania Odpowiedź na pytanie z dnia 03.06.2022 r. Informacja z otwarcia ofert …

Przetarg nieograniczony z dnia 30.05.2022 Read More »

PRZETARG W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI Z DNIA 30.05.2022 „Zagospodarowanie osadów ściekowych – obejmujące procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwienie: Budowa hali pod urządzenie suszące wraz z instalacją suszenia osadów ściekowych” – w zakresie wykonania rozruchu technologicznego oraz dokończenia robót budowlanych. SWZ Załącznik nr 2 – oświadczenie Załącznik nr 3 …

PRZETARG W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI Z DNIA 30.05.2022 Read More »

Przetarg nieograniczony z dnia 13.05.2022 Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Agrestowej i Brzoskwiniowej”. SWZ STWiOR PZT 1 PZT 2 Geologia Profil ks Profil wyprowadzenia ks Projekt budowlany Projekt budowlany opis Projekt techniczny Projekt techniczny opis Przedmiar robót Skany uzgodnień Technologia posadowienia rur Technologia wykopu …

Przetarg nieograniczony z dnia 13.05.2022 Read More »

Przetarg nieograniczony z dnia 06.05.2022 Rozbudowa systemu wodociągowego dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Wrocławskiej od posesji nr 236 do posesji nr 262/1” oraz „Budowa przyłączy wodociągowych w ul. Wrocławskiej od posesji nr 236 do posesji nr 262/1”. SWZ STWiOR Opinia geotechniczna PB PT przyłącza PT sw Przedmiar przyłącza Przedmiar …

Przetarg nieograniczony z dnia 06.05.2022 Read More »

Przetarg nieograniczony z dnia 06.05.2022 Rozbudowa systemu wodociągowego dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Wrocławskiej od ul. 3-go Maja do posesji nr 148” oraz „Budowa przyłączy wodociągowych w ul. Wrocławskiej od ul. 3-go Maja do posesji nr 148”. SWZ STWiOR Geologia PB sw PT przyłącza PT sw Przedmiar przyłącza Przedmiar …

Przetarg nieograniczony z dnia 06.05.2022 Read More »

Skip to content