994
ZGŁOŚ AWARIĘ

PRZETARGI 2022

„Dostawa wodomierzy do wody zimnej”. Pliki do pobrania SWZ Załącznik nr 1 do Umowy Załącznik nr 4 – Szczegółowy zakres przedmiotu umowyInformacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty

Renowacja sieci wodociągowej w ul. Królowej Jadwigi od ul. Słowackiego do ul. Reymontaw Ostrowie Wielkopolskim. Przebudowa przyłączy wodociągowych w ul. Królowej Jadwigi od ul. Słowackiego do ul. Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim. Opinia geotechniczna Projekt zagospodarowania terenu Pliki do pobrania Przedmiar robót sw Przedmiar robót przyłącza Projekt techniczny sw Projekt techniczny przyłącza STWiOR SWZ Uzgodnienia Odpowiedź …

Przetarg nieograniczony z dnia 06.12.2022 Read More »

Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Czereśniowej” geologia pliki do pobrania profil kanalizacji sanitarnej profil wodociągu PRZEDMIAR kanalizacja sanitarna przedmiar sw PT opis techniczny PZT ST ks ST woda SWZ_czeres technologia posadowienia rur technologia wykopu uzgodnienia węzłyInformacja z otwarcia ofert …

Przetarg nieograniczony z dnia 07.11.2022 Read More »

Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kanarkowej i ul. Pawiej”. Geologia Pliki do pobrania Projekt budowlany Projekt techniczny Przedmiar robót ks Przedmiar robót sw Plan zagospodarowania terenu Profil podłużny sw Profil podłużny ks Profil podłużny wyprowadzeń ks Technologia węzłów wodociągowych …

Przetarg nieograniczony z dnia 24.10.2022 Read More »

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w. ul. Krotoszyńskiej i Głowackiego” geologia pliki do pobrania profil ks profil wyprowadzeń ks przedmiar PT-starosta PT-wojewoda PZT-1 PZT-2 specyfikacja techniczna SWZ_krotosz technologia posadowienia rur technologia wykopu uzgodnienia Odpowiedź na pytanie z dnia 28.10.2022 Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze …

PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 18.10.2022 Read More »

Rozbudowa systemu wodociągowego dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Kaszubskiej”. Wymiana, przebudowa i przełączanie przyłączy wodociągowych w ul. Kaszubskiej. decyzja MZD geologia PB – BIOZ SW PB -PAB SW PB -PZT SW PB SW profil1 PB SW profil2 PB SW rys 05 PB SW węzły PB SW mapa pliki do …

PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 17.10.2022 Read More »

Zakup energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. dla WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim. SWZ Zalacznik nr 1 – Formularz oferty Załącznik nr 2 – JEDZ Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy Załącznik nr 4 – Oświadczenie o aktualności JEDZ Załącznik nr 5 …

Przetarg nieograniczony z dnia 11.10.2022 Read More »

Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rej. ul. Uroczej i Pruślińskiej ” decyzja MZD geologia ks przedmiar PB – PAB PB profil ks PB profil w PB PZT MAPA PB – PZT PB węzły pliki do pobrania PT STWiOR Ks STWiOR …

Przetarg nieograniczony z dnia 06.10.2022 Read More »

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Niskiej”. Decyzja MZD Geologia Projekt budowlany Projekt zagospodarowania terenu Projekt zagospodarowania terenu – Mapa Pliki do pobrania Profil ks Profil przyłącza ks – przykład Przedmiar robót Projekt techniczny STWiOR SWZ Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty

Rozbudowa systemu wodociągowego dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Włościańskiej i Rataja”. Geologia Pliki do pobrania Profil podłużny Projekt budowlany Projekt techniczny Przedmiar robót Plan zagospodarowania terenu 1 Plan zagospodarowania terenu 2 STWiOR SWZ Technologia węzłów Uzgodnienie PSG Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty

Skip to content