994
ZGŁOŚ AWARIĘ

PRZETARGI 2023

„Gospodarowanie (transport i przetwarzanie) wysuszonymi ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi (o kodzie 19 08 05 zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r w sprawie katalogu odpadów) wytwarzanymi na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie” – UNIEWAŻNIENIE. SWZ Pliki do pobrania Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Rozbudowa systemu wodociągowego dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Wodnej” . Ekspertyza geologiczna Pliki do pobrania Projekt budowlany Projekt techniczny Przedmiar robot Specyfikacja techniczna SWZ Załączniki – uzgodnienia Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty

„Dostawa wodomierzy do wody zimnej” Pliki do pobrania SWZ Załącznik nr 1 do Umowy Załącznik nr 4 do SWZ Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty

Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej w rej. ul. Kłosowej”. Decyzja MZD Geologia Opinia sanitarna Profil kanalizacji sanitarnej Plan zagospodarowania terenu Plan zagospodarowania terenu 2 Projekt budowlany Profil sieć wodociągowa Węzły wodociągowe Pliki do pobrania Przedmiar robót kanalizacja sanitarna Przedmiar robót sieć …

PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 13.12.2023 Read More »

Rozbudowa systemu wodociągowego dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Gorzyckiej (od torów kolejowych do ul. Chłapowskiego)”. Decyzja MZD Decyzja PZD Geologia Projekt Budowlany Profil wodociągu Plan zagospodarowania terenu Pismo konserwator Pliki do pobrania Protokół ZUDP Przedmiar robót Technologia wykonania węzłów Projekt techniczny Technologia wykonania wykopu SWZ Uzg. PKP …

PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 05.12.2023 Read More »

Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Burzowej”. Decyzja MZD Geologia ks technologia posadowienia rur ks technologia wykopu PB – PAB PB profil Ks1 w2 PB profil W PB – PZT PB profil Ks PB profil Ks1 w1 PB profil Ks1 …

Przetarg nieograniczony z dnia 17.11.2023r. Read More »

Remont pośredni kogeneratora G2 produkcji MTU Onsite Energy typu MB3066L4 o mocy 192kW z wymianą bloku silnika. Pliki do pobrania SWZ Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty

Rozbudowa systemu wodociągowego dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Pszenicznej” geologia mapa sytuacyjna PB PAB PB PZT pliki do pobrania profil protokół ZUDP przedmiar PT SWZ technologia wykopu uzg drogowe węzłyInformacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kusocińskiego”. Decyzja MZD Geologia Projekt budowlany Projekt zagospodarowania terenu Pliki do pobrania Profil ks Profil wyprowadzenia Przedmiar robót Projekt techniczny Plan zagospodarowania terenu SWZ Technologia posadowienia rur Technologia wykopu Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze oferty

Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej w ul. Kubaczewskiego”. PAB_ opis PAB_Profil sieci kanalizacyjnej PAB_Profil sieci wodociągowej Pliki do pobrania Przedmiar ks Przedmiar sw PT_ Schemat hydrantu PT_ Schemat studzienki 1000 PT_opis PT_Schemat węzłów wodociągowych PZT_mapa PZT_opis SWZ Uzgodnienie mzd Uzgodnienie wuoz …

PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 19.09.2023 Read More »

Skip to content