994
ZGŁOŚ AWARIĘ

WALNE ZGROMADZENIE

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wodkan S.A. 21.12.2023  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.  Informacja o ogólnej liczbie akcji.  Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.  Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.  Materiał do punktu 8 porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 14.06.2023  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Projekty uchwał  Informacja o liczbie akcji i głosów  Wzór pełnomocnictwa na ZWZ  Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika  Uchwały Rady Nadzorczej WODKAN S.A. związane z ZWZ  Sprawozdanie Rady Nadzorczej WODKAN S.A. z działalności w 2022 r.  Sprawozdanie z Rady Nadzorczej WODKAN S.A. z oceny …

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 14.06.2023 Read More »

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wodkan S.A. 31.01.2023  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.  Informacja o ogólnej liczbie akcji.  Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.  Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 08.06.2022  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Projekty uchwał  Informacja o liczbie akcji i głosów  Wzór pełnomocnictwa na ZWZ  Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika  Uchwały Rady Nadzorczej WODKAN S.A. związane z ZWZ  Sprawozdanie Rady Nadzorczej WODKAN S.A. z działalności w 2021 r.  Sprawozdanie z Rady Nadzorczej WODKAN S.A. z oceny …

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 08.06.2022 Read More »

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wodkan S.A. 31.03.2022 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Informacja o ogólnej liczbie akcji. Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 30.09.2021 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Informacja o ogólnej liczbie akcji. Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 14.09.2021 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Informacja o ogólnej liczbie akcji. Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 14.06.2021 r Wniosek Akcjonariusza w sprawie umieszczenia w porządku obrad dodatkowego punktu Nowy porządek obrad ZWZ wodkan S.A. Projekty uchwał – aktualizacja Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika – aktualizacja Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Projekty uchwał Informacja o liczbie akcji i głosów Wzór pełnomocnictwa na ZWZ Formularz do wykonywania …

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 14.06.2021 Read More »

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 08.12.2020r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Informacja o ogólnej liczbie akcji. Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 28.08.2020r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Projekty uchwał Informacja o liczbie akcji i głosów Wzór pełnomocnictwa na ZWZ Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika Uchwały Rady Nadzorczej wodkan S.A. związane z ZWZ Sprawozdanie Rady Nadzorczej wodkan S.A. z działalności w 2019 r. Sprawozdanie z Rady Nadzorczej wodkan S.A. z oceny …

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 28.08.2020 Read More »

Skip to content