994
ZGŁOŚ AWARIĘ

WALNE ZGROMADZENIE

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 11.06.2024  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  Projekty uchwał.  Informacja o liczbie akcji i głosów.  Wzór pełnomocnictwa na ZWZ.  Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.  Uchwały Rady Nadzorczej WODKAN S.A. związane z ZWZ.  Sprawozdanie Rady Nadzorczej WODKAN S.A. z działalności w 2023 r.  Sprawozdanie z Rady Nadzorczej WODKAN S.A. z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2023.  Informacja Zarządu WODKAN S.A. w sprawie wykonania Uchwały nr 24 ZWZ WODKAN S.A. z dnia 25.05.2012 r.  Raport roczny za 2023 r.  Załącznik nr 1 – Sprawozdanie Finansowe.  Załącznik nr 2 – Sprawozdanie Zarządu.  Załącznik nr 3 – Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.  Załącznik nr 4 – Zasady ładu korporacyjnego.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wodkan S.A. 21.12.2023  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.  Informacja o ogólnej liczbie akcji.  Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.  Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.  Materiał do punktu 8 porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 14.06.2023  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Projekty uchwał  Informacja o liczbie akcji i głosów  Wzór pełnomocnictwa na ZWZ  Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika  Uchwały Rady Nadzorczej WODKAN S.A. związane z ZWZ  Sprawozdanie Rady Nadzorczej WODKAN S.A. z działalności w 2022 r.  Sprawozdanie z Rady Nadzorczej WODKAN S.A. z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2022  Informacja Zarządu WODKAN S.A. w sprawie wykonania Uchwały nr 24 ZWZ WODKAN S.A. z dnia 25.05.2012 r.  Raport roczny za 2022 r.  Załącznik nr 1 – Sprawozdanie Finansowe  Załącznik nr 2 – Sprawozdanie Zarządu  Załącznik nr 3 – Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego  Załącznik nr 4 – Zasady ładu korporacyjnego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wodkan S.A. 31.01.2023  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.  Informacja o ogólnej liczbie akcji.  Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.  Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 08.06.2022  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Projekty uchwał  Informacja o liczbie akcji i głosów  Wzór pełnomocnictwa na ZWZ  Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika  Uchwały Rady Nadzorczej WODKAN S.A. związane z ZWZ  Sprawozdanie Rady Nadzorczej WODKAN S.A. z działalności w 2021 r.  Sprawozdanie z Rady Nadzorczej WODKAN S.A. z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2021  Informacja Zarządu WODKAN S.A. w sprawie wykonania Uchwały nr 24 ZWZ WODKAN S.A. z dnia 25.05.2012 r.  Raport roczny za 2021 r.  Załącznik nr 1 – Sprawozdanie Finansowe  Załącznik nr 2 – Sprawozdanie Zarządu  Załącznik nr 3 – Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego  Załącznik nr 4 – Zasady ładu korporacyjnego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wodkan S.A. 31.03.2022 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Informacja o ogólnej liczbie akcji. Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 30.09.2021 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Informacja o ogólnej liczbie akcji. Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 14.09.2021 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Informacja o ogólnej liczbie akcji. Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 14.06.2021 r Wniosek Akcjonariusza w sprawie umieszczenia w porządku obrad dodatkowego punktu Nowy porządek obrad ZWZ wodkan S.A. Projekty uchwał – aktualizacja Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika – aktualizacja Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Projekty uchwał Informacja o liczbie akcji i głosów Wzór pełnomocnictwa na ZWZ Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika Uchwały Rady Nadzorczej wodkan S.A. związane z ZWZ Sprawozdanie Rady Nadzorczej wodkan S.A. z działalności w 2020 r. Sprawozdanie z Rady Nadzorczej wodkan S.A. z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 sprawozdania Zarządu z działaności Spółki w 2020 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2020 Informacja Zarządu wodkan S.A. w sprawie wykonania Uchwały nr 24 ZWZ wodkan S.A. z dnia 25.05.2012 r. Raport roczny za 2020 r. Załącznik nr 1 do Raportu rocznego – sprawozdanie finansowe Załącznik nr 2 do Raportu rocznego – sprawozdanie Zarządu Załącznik nr 3 do Raportu rocznego – sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Załącznik nr 4 do Raportu rocznego – zasady ładu korporacyjnego      

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 08.12.2020r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Informacja o ogólnej liczbie akcji. Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Skip to content