994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Dotacja WRPO

Zarząd wodkan S.A. w dniu 08.11.2010r. zawarł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działającym jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 umowę o dofinansowanie projektu pt. „Zabudowa układu kogeneracyjnego w Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

  • Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze”,
  • Działanie 3.7 „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii”
  • Schemat 7 „Budowa i rozbudowa urządzeń i instalacji do produkcji i przesyłu energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu (kogeneracja) wykorzystujących odnawialne źródła energii”

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013 w kwocie nie przekraczającej 690.655,26 zł

Skip to content